Vui Bên Chúa

1.  Niềm vui trong Cứu Chúa bổ lại sức. Chúa ban thêm linh lực.
Niềm tin trong Jêsus ban sự sống. Ðến với bao nhiêu người.
Ngài ban cho ta bao sức sống
Khi lòng ta hân hoan ca khen Ðức Chúa Cha.

Ð.K:
Niềm tin trong Jêsus ban sự sống.
Ðến với bao nhiêu người.

2.  Ngày mai khi Chúa đến êm dịu phán. ” Hỡi con! kết quả gì? ”
Ngày mai khi Chúa đến êm dịu phán. ” Hỡi con! kết quả gì? ”
Tình yêu ta ban sức sống mãi
Trong lòng người yêu ta luôn luôn đắc thắng hơn.

Bài sauBên Tôi Là Chúa Jêsus
Bài trướcVui Mừng Mãi Mãi