Vinh Quang, Vinh Quang

1.  Kìa trên thiên đàng bao trẻ nhóm nhau,
Vui vẻ vòng quanh ngai thánh,
Ơn Chúa thứ tha, tâm chúng trắng phau,
Sung sướng ca vang thiên thành,

Ð.K:
Hát rằng:  ”  Vinh quang, vinh quang,
Duy Cha Thánh đáng hưởng vinh quang!”

2.  Kìa bao nhi đồng khoác áo thướt tha
Nghìn muôn hào quang lấp lánh,
Vui vẻ sống trong vinh hiển nước Cha,
Muôn thuở ca vang thiên thành.

3.  Kìa, bao nhi đồng xưa mến Chúa ta,
Ngày đêm tìm ơn phước thánh,
Nay trước Chiên Con mặt chúng như hoa,
Vui vẻ ca vang thiên thành.