Vinh Quang Trời

1. Bao năm qua bước chân chìm sâu trong ô trần
Sống với những thú vui quanh mình
Tôi luôn đau thương u buồn giữa lớp sóng đời
Thân bơ vơ không nơi nương nhờ
Giữa những bóng tối tôi nhìn thấy ánh sáng Trời
Ðời này dường bình minh sáng soi
Ánh sáng thánh khiết yêu thương tràn ngập cuộc đời
Khi quyền năng Jêsus đến với tâm này

Nay ánh sáng Trời làm tươi mới lòng thế nhân
Thiên Chúa xuống trần tìm tôi cứu khỏi bến mê
Tội tôi Jêsus mang hết, nếp sống xưa
Tẩy thanh không còn đâu
Nay những bước đường trần tăm tối đã lánh xa

2. Nhớ đến những lúc tôi còn lang thang xa Ngài
Sống với những thú vui đêm ngày
Tôi như bông hoa rơi rụng trong cơn mưa buồn
Sớm tối thiếu vắng bóng yêu thương
Ðang khi bơ vơ tôi chợt nghe tiếng Chúa gọi
Lời Ngài làm hồn tôi thắm tươi
Ðến với cứu Chúa tâm tôi nhẹ nhàng tuyệt vời
Ôi! Ngài yêu thương tôi đến muôn muôn đời

Thiên Chúa xuống trần tìm tôi giữa đời tối tăm
Tôi đến với Ngài một đêm cõi lòng vỡ tan
Ðời tôi hôm nay tươi sáng
Chúa dắt tôi bước vô thiên đàng
Tôi đến với Ngài lòng quên hết sầu thế gian
Ðêm tối cõi đời dường tan biến ngoài xa khơi