Về Với Jêsus

Ta đứng đây nghe ân tình mời gọi,
Sao mãi mê bôn ba trong cuộc đời.
Ta lắng nghe câu ca nào từ ái,
Ðang đón ta yêu thương trọn vòng tay.
Bao tháng năm thân rả rời mịt mù,
Tội lỗi đây nay dâng lên Jêsus.
Xin huyết tuôn rơi trên thập tự giá,
Rơi xuống con cho bao tội được tha.
Và con sẽ cất tiếng ca ngợi tình yêu Jêsus quá cao vời.
Bình an Jêsus ban trong đời từ nay đổi mới.
Lạy Chúa yêu thương của muôn loài,
Về đây con xin dâng lên Ngài,
Ðời con xin Jêsus an bài nguyện không đổi thay.
Xưa Chúa tôi mang thân trên thập hình,
Bao ác căn sao cam chịu một mình.
Chân bước lên trên Gô-tha ngày đó,
Mang đớn đau cho nhân loại thờ ơ.
Ôi thánh thay: Jêsus vẹn hình hài,
Chúa bước ra cho nhân gian nhìn Ngài.
Âm phủ kia Jêsus nay đã thắng,
Sự sống đây do nơi Con Trời ban.

Bài sauThi Thiên 51
Bài trướcTrở Về