Tôi Mang Thập Tự

1.  Tôi mang thập tự luôn với Jêsus,
Theo chân Ngài tôi luyến tiếc chi.
Khen, chê, nghèo, đau thương không nao núng,
Có Jêsus là có muôn điều.

Ð.K:
Jêsus Cứu Chúa tôi xin theo Ngài,
Ngài liều thân tuôn huyết cứu tôi.
Tuy nhân thế hết thảy lánh xa Ngài,
Nhờ ơn Cha giúp tôi luôn theo Ngài.

2.  Bao tham vọng, giàu sang, trí thức xưa,
Tôi xa lìa không luyến lưu chi.
Nay tâm hồn bình an vui chan chứa,
Nước Chúa Cha thuộc chính tôi rồi.

3.  Nay thiên hạ gièm pha, chê, chán tôi,
Như xưa từng khinh ghét Chúa tôi.
Tuy nhân tình bạc đen hay gian dối,
Chúa vẫn luôn thành tín như lời.

4.  Nhân gian làm tâm tôi luôn rối ren,
nhưng tôi gần bên Chúa hơn lên.
Tuy tôi gặp gian nan hay kinh khiếp,
Có Chúa luôn lòng vẫn an bình.

Bài sauCó Jêsus Phần Tôi Thỏa Rồi
Bài trướcCàng Yêu Chúa Hơn