Tâm Thư

Kính chào quý vị

Website “conduongvinhphuc.com” hân hạnh được ra mắt quý vị. Website này do Trung Tâm Truyền Giáo Viêt nam (Vietnamese Evangelistic Center – viết tắt là VEC) thực hiện.

Trung Tâm Truyền Giáo Việt Nam là một tổ chức bất vụ lợi, không hệ phái , đang hưởng quy chế Tax Exempt (501(C)(3) với IRS, hoạt động dưới sự chỉ dạy của Đức Chúa Trời Ba Ngôi qua quyển Thánh Kinh.

Trung Tâm Truyền Giáo Việt nam đang thực hiện các công tác truyền giáo sau đây:

  • Truyền thanh – đài VN Hải Ngoại (mỗi tuần hai lần phát thanh) với chương trình “Con Đường Vĩnh Phúc”
  • Truyền Hình – Đài SBTN ( Mỗi tháng bốn lần phát hình) với chương trình “ Hạnh Phúc Từ Đâu”
  • Website – “conduongvinhphuc.com” với hàng trăm tài liệu, bài giảng, giải đáp các câu hỏi Thần học, hàng ngàn thánh ca …
  • Eden-ca – tôn vinh Chúa và phân phát truyền đạo đơn tại thương xá Eden , trung tâm sinh hoạt của người Việt trong vùng Thủ đô vào ngày thứ Bảy tuần thứ ba của mỗi tháng.

Anh chị em của Trung Tâm hiện đang thờ phượng Chúa, mỗi Chúa nhật tại:

Mclean Bible Church,
8925 Leesburg Pike, Vienna, VA 22182, Tầng 3, phòng Community E từ 1:00-3:00 PM.

Chúng tôi trân trọng kính mời quý con dân Chúa trong vùng Thủ đô nếu giờ thờ phượng không trùng hợp, tham dự buổi thờ phượng thường lệ với chúng tôi.

Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi ban ơn dư dật trên đời sống của quý vị và gia đình.

Trân trọng kính chào.
TM Trung Tâm Truyên Giáo Việt Nam.
MS Trần nhựt Thăng,
Email: trannhutthang@gmail.com
ĐT (703) 942-8303

***___***

THÔNG BÁO

Ngày 7 tháng 12, 2018
Trung Tâm Truyền Giáo Việt Nam trân trọng thông báo:

Để thi hành Đại mạng lệnh của Chúa Jesus Christ. Trung Tâm Truyền Giáo Việt Nam đã tăng số lần phát hình trên đài SBTN – DC vào mỗi tối thứ Bảy và sáng Chúa nhật.

Để khuyến khích sự hợp tác rộng rãi từ các Tôi Tớ Chúa, Mục sư trong nước và hải ngoại, không phân biệt hệ phái, kể từ tháng Giêng, 2019, Trung Tâm sẽ trả thù lao cho một bài giảng được phát hình là US $50.00.

Bài giảng được thu hình bằng phương tiện riêng như Iphone, camera, laptop,… không dài quá 9 phút, không ngắn quá 8 phút (khoảng 1500 -1600 chữ).

Bài giảng được chọn sẽ lần lượt phát hình trên đài SBTN –DC và được cho vào website của Trung Tâm cũng như YouTube. Các vị Mục sư ở quanh vùng Thủ đô hay phụ cận, có thể thu hình tại Trung Tâm chúng tôi.

Nội dung bài giảng không mang màu sắc chính trị, không chỉ trích cá nhân, đề cao tình yêu thương Thiên Chúa và con người, chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời, giải thích những khó hiểu của Kinh Thánh, sự dạy dỗ của lời Chúa trong cuộc sống, các bài chứng cá nhân, đề cao văn hoá, đạo đức Việt nam, những câu chuyện có thật mang con người đến với Chúa… Tác giả hoàn toàn chịu trách nhiệm về bài viết của mình.

Bài giảng này phải chưa và sẽ không được sử dụng bởi bất cứ tổ chức , cơ quan hay cá nhân nào khác ngoại trừ Trung Tâm Truyền giáo Việt nam. Bản quyền của bài giảng thuộc về Trung Tâm.

Về nội dung của Thông báo, xin liên lạc với cô Thái Minh Trước.

  • Điện thoại số (571) 357-9271
  • Email: thai.judy@yahoo.com để được giải thích rõ ràng hơn

Trân trọng kính chào.
TM Trung Tâm Truyền Giáo Việt Nam.
MS Trần Nhựt Thăng
Email: trannhutthang@gmail.com
Website: www.conduongvinhphuc.com

***___***

CHÂN THÀNH CẢM TẠ

Trung Tâm Truyền Giáo Việt Nam (Vietnamese Evangelistic Center-VEC) chân thành cảm ơn quý Mục sư, quý tôi con Chúa xa gần đã cầu thay cho chúng tôi, đã đóng góp bài viết, bài giảng luận của mình để đăng trên website của Trung Tâm hầu tiếp tay rao giảng tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu như:

MSTS Trần Đào (TX), MSTS Phan Thanh Bình (CA), MSTS Ngô Việt Tân (Canada), MSTS Đào Văn Chinh, MS Trần Thái Sơn (NC), Mục sư Huỳnh Văn Thảo (ĐN-VN), Mục sư Lê Vĩnh Kiệt( GA), Mục sư Ngô Đình Can (NC)…

Trung Tâm VEC hiện đang rất cần sự đóng góp quý báu của quý tôi tớ Chúa trên các chương trình phát thanh và phát hình. Xin liên lạc với chúng tôi để biết thêm vài chi tiết kỷ thuật cần thiết nhưng rất dễ dàng.

Chúng tôi cũng chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân và quý con cái Chúa đã ủng hộ Trung Tâm Truyền Giáo Việt Nam qua sự góp phần rời rộng về tài chánh để Trung Tâm có phương tiện dồi dào thi hành sứ mệnh “rao giảng Tin Lành” cho mọi người.

Trung tâm VEC tiếp tục cần đến sự giúp đỡ tài chánh của tất cả con dân Chúa quan tâm đến tiền đồ của dân tộc Việt nam qua đại mạng lệnh của Chúa Jesus.

Chi phiếu xin ghi: VEC và gởi về địa chỉ: 3719 Hummer Rd. Annandale, VA 22003

Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi ban ơn dư dật trên chức vụ và đời sống của quý vị.

TM Trung Tâm Truyên Giáo Việt Nam
MS Trần nhựt Thăng
Email: trannhutthang@gmail.com
ĐT: (703) 942-8303