Sống Trong Vinh Quang

1.  Trên thiên quốc hiển vinh xa thẳm,
Nơi vinh quang tôi sống vui muôn đời.
Nơi vui vẻ hưởng bao sung sướng.
Trong vinh quang Chúa tôi sống vui muôn đời.

Ð.K:
Vâng, muôn đời tôi sống trong vinh diệu,
Kia chân ngôn Ngài trong Kinh Thánh.
Nơi thiên quốc tôi muôn đời vui sống,
Vinh quang thay cho tôi được sống trong Ngài.

2.  Bao giông tố đớn đau vây hãm,
Nhưng trong vinh quang sống vui muôn đời.
Tôi luôn hát xướng trên muôn lối.
Trong vinh quang Chúa tôi sống vui muôn đời.

3.  Nay mai Chúa của tôi sẽ đến,
Trong vinh quang tôi sống vui muôn đời.
Tôi luôn hát xướng trên muôn lối.
Trong vinh quang Chúa tôi sống vui muôn đời.

Bài sauVinh Quang, Vinh Quang
Bài trướcBên Kia Hoàng Hôn