Home Sách Hãy Là Chính Bạn

Sách Hãy Là Chính Bạn

Sách Hãy Là Chính Bạn Chương 12

Chương 12 Sự Tái Tạo Mới “Thời đại mới đang đến!” “Thế giới mới chỉ ngay sau lối rẽ đằng kia!” “Bạn có sẵn sàng bước vào một...

Sách Hãy Là Chính Bạn Chương 11

Một Đại Sứ Của Nhà Vua Vào tháng 12 năm 1814, Felix con trai của William Carey rút lui khỏi công cuộc truyền giáo và...

Sách Hãy Là Chính Bạn Chương 10

Một Đại Sứ Của Nhà Vua Vào tháng 12 năm 1814, Felix con trai của William Carey rút lui khỏi công cuộc truyền giáo và...

Sách Hãy Là Chính Bạn Chương 9

Chương 9 Một Vận Động Viên Trong Cuộc Đua Khi tôi còn là một thiếu niên, tôi tham dự những cuộc chạy đua dành cho “...

Sách Hãy Là Chính Bạn Chương 8

Chương 8 Một Người Lính Trong Đạo Quân Của Đức Chúa Trời Mục Sư Dwight L. Moody không muốn trưởng ca đoàn Ira Sankey sử dụng bài...

Sách Hãy Là Chính Bạn Chương 7

Chương 7 Một Người Mắc Nợ Thomas Jefferson đã khuyến cáo đất nước ông rằng nợ công đang là “mối nguy hiểm lớn và đáng sợ...

Sách Hãy Là Chính Bạn chương 6

Chương 6 Một Hòn Đá Trong Nhà Của Đức Chúa Trời Vì Si-môn (Phi-e-rơ) được Chúa đặt biệt danh là “Kê-pha, nghĩa là viên đá” (Giăng...

Sách Hãy Là Chính Bạn Chương 5

Chương 5 Một Thầy Tế Lễ Trước Bàn Thờ Chúa Mục đích của Đức Chúa Trời là muốn dân tộc Is-ra-el trở thành một “một nước...

Sách Hãy Là Chính Bạn Chương 4

Chương 4 Một Chi Thể Trong Thân Thể Của Đấng Christ Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Khi Đức Chúa Giê-su Christos cao quý...

Sách Hãy Là Chính Bạn Chương 3

Chương 3 Một Khách Hành Hương Hai trong số những hình ảnh thú vị về Cơ Đốc Nhân là “Khách hành hương và khách lạ” và...

XEM NHIỀU

TIN MỚI