Home Sách Hầu Viêc Chúa Là

Sách Hầu Viêc Chúa Là

Sách Hầu Việc Chúa Là Chương 18

Chương 18. Hầu Việc Chúa Là … Trung Thành Với Lẽ Thật Đã đến lúc bạn phải ra trận rồi. Đã đến lúc phải đi ra...

Sách Hầu Việc Chúa Là Chương 17

Chương 17. Hầu Việc Chúa Là … Một Đời Sống Không Thỏa Hiệp Định nghĩa của bạn về một “anh hùng đức tin” là gì? –ai...

Sách Hầu Việc Chúa Là Chương 16

Chương 16. Hầu Việc Chúa Là … Yêu Thương Mọi Người “Kìa Người Yêu La-xa-rơ Là Dường Nào” Chúa Yahushua là một gương mẫu của người hầu...

Sách Hầu Việc Chúa Là Chương 14

Chương 14. Hầu Việc Chúa Là … Gìn Giữ Một Quan Điểm Đời Đời  2000 Mục Sư bỏ công tác hầu việc Chúa mỗi tháng, và...

Sách Hầu Việc Chúa Là Chương 13

Chương 13. Hầu Việc Chúa Là … Đời Sống Cầu Nguyện Trong công tác thuộc linh mọi thứ đều phụ thuộc vào cầu nguyện. -Andrew Murray1 Trách Nhiệm...

Sách Hầu Việc Chúa Là Chương 12

Chương 12. Hầu Việc Chúa Là … Đáp Ứng Lại Sự Kêu Gọi Của Đức Chúa Trời “Hãy hầu việc Chúa nếu bạn không thể nhịn...

Sách Hầu Việc Chúa Là Chương 11

Phần 3: Những Yếu Tố Cần Thiết Để Hầu Việc Chúa Chương 11. Hầu Việc Chúa Là … Nói rằng “Có Tôi Đây. Xin Sai Tôi.” Gần 3000...

Sách Hầu Việc Chúa Là Chương 10

Chương 10. Hầu Việc Chúa Là Chờ Đến Lượt Bạn Đời trước trồng cây còn đời sau hưởng bóng mát.  - Khuyết Danh Không dựa vào cá nhân...

Sách Hầu Việc Chúa Là Chương 9

Chương 9. Sống Với Lòng Biết Ơn Mãi Mãi  Vì Được Ngài Giao NhiệmVụ Charlie Đã Biến Đổi Đời Sống Tôi Một Mục Sư ngay lành là...

Sách Hầu Việc Chúa Là Chương 8

Chương 8. Hầu Việc Chúa Là Chảy Tràn Từ Mối Liên Hệ  Với Đức Chúa Yahushua Ôi chao! Phi-e-rơ, môn đồ đứng đầu của Đức Chúa Yahushua đã phạm...

XEM NHIỀU

TIN MỚI