Qua Ðời Sẽ Ðến Ðâu?

Giờ nầy qua đời anh sẽ đến đâu?
Về cỏi phước hay vực sâu?
Nên nhớ phước đức tai ương luôn còn,
Giờ nầy anh khá mau chọn.

Bài sauJêsus Cứu
Bài trướcJêsus Cứu Tôi