Ngài Ban Cho Thêm Ơn

1.  Ngài ban cho thêm ơn khi giao phó ta thêm trọng trách.
Nào khi gian lao tăng,  Christ thêm sức lực phi thường.
Gặp thêm bao nhiêu khổ nạn, Ngài vẫn nhất thiết xót thương.
Gặp thử thách như lửa hừng,  Chúa ở bên trọn đường.

Ð.K:
Chúa yêu thương khôn kể xiết, Ngài ban ơn như núi biếc,
Công đức Ngài không giới cương tỏ cho trần gian.
Y theo giàu sang vô cùng trong ân điển của Cứu Chúa
Thêm nhiều, tăng lên hoài, cứ gia ơn vô hạn.

2.  Nào khi kho kiên tâm hao hết phương nhẫn nhục mãi,
Việc Cha chưa xong xuôi bao hăng hái đã suy tàn.
Kiệt luôn bao nhiêu sinh lực, nhiệt huyết phấn đấu rã tan.
Thì ân điển Christ dồi dào mới khởi sự tuôn tràn.

Bài sauNơi Ẩn Núp Lúc Phong Ba
Bài trướcVững An Trong Ðá Muôn Ðời