Làm Con Vua Thánh

1.  Làm con Vua Thánh trên trời,
Tình yêu ấy không hề phai.
Ðức nhân từ thương xót có dư dật luôn. Dầu tôi đi tới nơi nào,
Ðường giông tố hay hiểm nguy.
Cánh tay Ngài dẫn đưa an toàn nào sai.

Ð.K:
Tôi yêu Jêsus muôn đời,
Tôi thuộc về Vua Chí Cao.
Trong tay Chúa tôi không còn bị bơ vơ…
Ngày kia tôi sẽ sẵn sàng.
Mừng nghe Chúa kêu gọi tôi.
Lên thiên đàng sống bên ngôi Ngài vinh quang.

2.  Làm con Vua Thánh trên trời,
Lòng tin hứa ngôn ngàn xưa.
Chúng ta cùng nhau sống mãi trong nhà Cha.
Là trong nước thánh trên trời,
Ngày vui ấy không còn lâu.
Khi cuộc đời khó khăn dương trần tận chung.

Bài sauNgợi Khen Dòng Huyết
Bài trướcKìa, Lòng Yêu Thương Chúa Phi Thường