Home Kinh Thánh Đối Đáp

Kinh Thánh Đối Đáp

Bài 1- Đấng Tạo Hóa

Ban đầu Ðức Chúa Trời dựng nên trời đất. Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; Thần...

XEM NHIỀU

TIN MỚI