Kìa, Lòng Yêu Thương Chúa Phi Thường

1.  Kìa lòng yêu thương  Chúa phi thường,
Tìm tôi, tội nhân đáng thương,
Giàu lòng bác ái vác lên vai,
Ðem tôi về nơi chuồng Ngài;
Thần sứ hát vang, Ha-lê-lu-gia,
Thiên đình rền tiếng hoan ca nhịp hòa.

Ð.K:
Tìm tôi do ái tâm Ngài,
Chuộc mua tôi, huyết tuôn dài,
Ân điển đã đưa tôi vào trong chuồng chiên,
Ân lớn lao đưa chiên vô chuồng nghỉ yên.

2.  Ngài sè tôi xem dấu đinh tay,
Vì tôi Ngài tuôn huyết đầy,
Lạ lùng chiếc mão kết những gai,
Christ cam đội trên đầu Ngài;
Thầm nghỉ chẳng xứng đáng chi thân nầy,
Christ liều mạng báu mang đau thương đầy.

3.  Lịch thời gian qua, suốt bao ngày,
Giờ đây bình yên thỏa thay!
Chờ đợi Sao Mai sớm phát quang,
Muôn tia bình minh huy hoàng;
Rồi  Chúa sẽ kêu ta lên bên ngai,
Không còn tì vít nên tận nương Ngài.

Bài sauLàm Con Vua Thánh
Bài trướcHằng Ngày Tôi Tiến Bước Với Chúa