Hành Trang Tuổi Trẻ

Lạy Chúa, chúng con nguyện dâng Chúa cả đời
Lạy Chúa, chúng con xin đổi mới cuộc đời
Cùng với lớp sóng người tật nguyền
Về nhà Chúa đi, về nhà Chúa đi

1. Hành trang con mang theo niềm kiêu hãnh của tuổi trẻ
Hành trang con mang theo niềm tủi nhục của kiếp người
Về đây xin dâng cho Cha thiêng liêng
Ðưa hai tay góp chung xây thế giới mới
ÐK:
Lạy Chúa, chúng con về từ bốn phương trời
Lạy Chúa, chúng con về từ khắp xóm làng
Cùng với lớp sóng người hành hương
Về nhà Chúa đi, về nhà Chúa đi

2. Hành trang con mang theo cuộc thác loạn của tuổi trẻ
Hành trang con mang theo niềm oán hận của lớp già
Về đây xin dâng cho Cha thiêng liêng
Ðưa hai tay góp chung xây thế giới mới

3. Hành trang con mang theo đầy đau buồn của thế giới
Hành trang con mang theo trào căm hờn của lớp nghèo
Về đây xin dâng cho Cha thiêng liêng
Ðưa hai tay góp chung xây thế giới mới

4. Hành trang con mang theo cuộc sống đầy niềm cay đắng
Hành trang con mang theo nỗi lo buồn của nhân loại
Về đây xin dâng cho Cha thiêng liêng
Ðưa hai tay góp chung xây thế giới mới

5. Hành trang con mang theo mọi khát vọng tìm chân lý
Hành trang con mang theo mọi nỗ lực tìm công bằng
Về đây xin dâng cho Cha thiêng liêng
Ðưa hai tay góp chung xây thế giới mới.

Bài sauVề Nhà Chúa
Bài trướcKinh Thánh Audio