Hằng Ngày Tôi Tiến Bước Với Chúa

1.  Hằng ngày tôi tiến bước với Chúa, Mỗi lối đi trên đời.
Hằng ngày tôi tiến bước với Chúa, với tiếng ca rộn vang.
Dầu bầu trời mây ám với bóng tối, Suốt lối đi trần gian.
Tôi đã quyết tiến bước với Chúa, Biết Chúa không thay dời.
Jêsus là bạn thân, Sống mãi mãi với tôi.
Tôi không còn lo âu, Khi tôi bước theo Ngài.
Dầu bầu trời mây ám với bóng tối, Suốt lối đi trần gian.
Tôi đã quyết tiến bước với Chúa, Biết Chúa không thay dời.

2.  Hằng ngày tôi tiến bước với Chúa, dẫu lối đi khổ nạn,
Hằng ngày tôi tiến bước với Chúa, Cứ vững tin Ngài luôn.
Dầu đường đời gai vướng mắc chắn lối, Dẫu bước đi buồn đau.
Tôi đã quyết tiến bước với Chúa, Chúa dẫn đưa trọn đời.
Tôi không còn sợ chi, Chúa dẫn lối bước tôi,
Qua bao đường gian nguy, Tâm tôi vẫn an bình.
Dầu đường đời gai vướng mắc chắn lối, Dẫu bước đi buồn đau.
Tôi đã quyết tiến bước với Chúa, Chúa dẫn đưa trọn đời.

Bài sauKìa, Lòng Yêu Thương Chúa Phi Thường
Bài trướcKỳ Diệu Thay, Christ Chuộc Tôi