Giôna – Chẳng còn phép lạ nào khác

Câu gốc: Ma-thi-ơ 12:39 “Dòng dõi hung ác, gian dâm nầy xin một phép lạ, nhưng sẽ chẳng cho phép lạ nào khác ngoài dấu lạ của tiên tri Giô-na”

GIỚI THIỆU SÁCH GIÔ-NA

(1). Sách Giô-na có 4 chương, 48 câu và khoảng 1,082 chữ. Chúng ta chỉ cần 10 phút là đọc hết sách này

(2). Sách này tường thuật công tác của ông Giô-na. Bắt đầu là Chúa gọi ông nhưng ông chạy trốn và kết thúc bằng câu chuyện tranh cải với Chúa. Giữa hai biến cố đó, ông cầu nguyện và ông giảng đạo. Có lẽ trong anh em chúng ta, có nhiều người tốt hơn Giô-na. Đối với tôi, Giô-na không phải là một anh hùng.

(3) Chúng ta có thể làm một con số để thấy rõ trọng điểm của sách này:

 • Con cá được nhắc 4 lần
 • Ni-ni-ve được nhắc 9 lần
 • Giô-na được nhắc 18 lần
 • Đức Chúa Trời được nhắc 38 lần

(4). Sách nay viết về Đức Chúa Trời.

 • Chương 1, Giô-na chạy trốn Đức Chúa Trời,
 • chương 2, Giô-na cầu nguyện với Đức Chúa Trời,
 • chương 3, Giô-na i về Đức Chúa Trời 
 • chương 4, Giô-na giận Đức Chúa Trời 

CON NGƯỜI GIÔ-NA: KHÔNG HÀI LÒNG

Tôi thích đọc hay xem những câu chuyện có hậu tốt: Người tốt thành công, kẻ xấu bị diệt hay đền tội. Người nghèo tốt sẽ thành công giàu sang còn người giàu xấu sẽ sống nghèo khó. Câu chuyện của ông Giô-na là một câu chuyện có hậu.  

Đức Chúa Trời gọi Giô-na

Giô-na bỏ chạy trốn

Đức Chúa Trời đem cơn bảo tới

Các thủy thủ ném Giô-na xuống biển

Đức Chúa Trời cho con cá nuốt Giô-na

Giô-na trong bụng cá 3 ngày 3 đêm

Giô-na hứa nguyện

Cá mửa Giô-na trên đất khô

Đó là nội dung của 2 chương đầu. Tiếp theo là:

          Giô-na đến thành Ni-ni-ve

Giô-na rao giảng 10 chữ

Dân cả thành ăn năn

Đức Chúa Trời hết giận

Một cuộc phục hưng lớn nhất trong lịch sử

Giô-na hoàn tất công tác, kết quả thật vĩ đại. Chắc Giô-na vui thích với thành quả này lắm? Nhưng không! 

GIÔ-NA KHÔNG THÍCH VÀ GIẬN   

Giô-na 4:1-3: “Bấy giờ Giô-na rất không đẹp lòng, và giận dữ. 2 Người cầu nguyện Đức Giê-hô-va rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi cầu xin Ngài, ấy há chẳng phải là điều tôi đã nói khi tôi còn ở trong xứ tôi sao? Vì đó nên tôi lật đật trốn qua Ta-rê-si vậy. Bởi tôi biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn, và đổi ý không xuống tai-vạ. 3 Hỡi Đức Giê-hô-va, vậy bây giờ, tôi nài xin Ngài hãy cất lấy sự sống tôi; vì về phần tôi, chết còn hơn sống! 

Giô-na giận. Giận ai? Có lẽ ông giận Chúa và xin Chúa được chết. Đức Chúa Trời không chấp thuận.Tại sao?              

CÂU CHUYỆN NGƯỜI VÔ THẦN: ROBERT INGERSOLL

Khi ông Robert G. Ingersoll diễn thuyết chống lại Đấng Christ và Kinh-thánh, ông rất giỏi và rất có nghệ thuật thuyết phục người nghe.

Một đêm kia, sau một bài diễn văn nóng cháy tấn công mạnh mẽ vào đức tin của những người tin Đức Chúa Trời, ông rất nghệ thuật như một kịch sĩ chuyên  nghiệp, ông tháo cái đồng hồ ra khỏi tay và tuyên bố:” Tôi dành cho Ông Trời cơ hội chứng minh là ông Trời có thật. Tôi thách thức và chờ đợi ông giết tôi chết trong 5 phút.”

Trước tiên, toàn cử tọa im lặng kế đó thiên hạ bắt đầu hoang mang. Một số rời khỏi hội trường vì không muốn chứng kiến bi kịch rùng rợn sắp diễn ra. Có một bà ngất xỉu. Sau 5 phút, diễn giả vô thần Ingersoll dõng dạc công bố:” Quý vị thấy không! Không có ông Trời nào hết! Tôi vẫn còn sống, còn đứng đây nói chuyện với quý vị.”

Sau buổi diễn thuyết đó, có một thanh niên tìm đến hỏi một bà Cơ-đốc: “Thưa bà, ít ra ông Ingersoll đã chứng minh được rồi!” Bà ấy chẩm rải trả lời: “Vâng, tối đó, ông đã làm được một điều. Ông đã chứng minh rằng Đức Chúa Trời không nhận lời cầu xin của những kẻ vô thần.” 

Thật đúng! Đức Chúa Trời không nhận lệnh từ bất cứ ai. Kể cả Giô-na.   

LÝ DO GIÔ-NA KHÔNG MUỐN ĐẾN NI-NI-VE

Bây giờ thì chúng ta hiểu tại sao Giô-na ngay từ ban đầu không muốn đến thành Ni-ni-ve “Bởi tôi biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn, và đổi ý không xuống tai vạ. (v. 2)

Ông dùng Xuất 34:6-7, để mô tả Đức Chúa Trời nhân hậu.

Ông biết Chúa muốn cho dân chúng trong thành Ni-ni-ve một cơ hội thứ hai

Ni-ni-ve là thủ phủ của Assiri. Assiri là kẻ thù của nước ông. Assiri vừa chiếm 10 chi phái miền bắc tức nước Y-sơ-ra-ên. Bảo ông đi cứu dân này chẳng khác nào bảo một người Do Thái bây giờ đi đến Gaza để cứu đám khủng bố Hamas vậy.

 • Đức Chúa Trời muốn bày tỏ lòng nhân từ
 • Giô na bày ra lòng xấu xa ghen ghét.

XẤU XA VẪN CÒN TRONG “NGƯỜI CỦA CHÚA”

Ở đây chúng ta thấy Giô-na rất sung sướng nhận sự nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn của Chúa nhưng ông không đồng ý để Chúa ban những điều đó với dân trong thành Ni-ni-ve.

Chúng ta cũng từng có phản ứng như Giô-na

Thật lạ lùng. Thái độ đe dọa Chúa, tác phong xấu phát xuất từ một con người của Chúa!  Giô-na là người Chúa chọn để làm công việc của Ngài!

 • Hồi ở trong bụng cá, ông ta đã cầu xin: “Xin Chúa để tôi sống”
 • Bây giờ, sau khi lập một thành tích vang lừng, ông lại xin: “Xin cho tôi chết”

CÂU HỎI THẬT SỰ LÀ GÌ ?

Khi đọc sách này câu hỏi sẽ là: “Chúa sẽ làm gì với dân chúng trong thành Ni-ni-ve?”

Nhưng câu hỏi thật sự phải là: “Chúa sẽ làm gì với một người như Giô-na?”

Đức Chúa Trời có cách đối xử với những tội nhân. Chắc chắn là như vậy. Nhưng Ngài sẽ đối xử như thế nào với một con dân Chúa, một tín hữu ích kỷ, ngoan cố, giận hờn, đụng đến là đe dọa bỏ nhà thờ? Đó là một thắc mắc lớn của chúng ta.

KẾ HOẠCH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI            

Tiếp theo, Giô-na rời khỏi thành Ni-ni-ve mà đi về hướng Đông. Ông vẫn có hy vọng Đức Chúa Trời sẽ mang lửa xuống thiêu đốt rụi thành phố này. Tôi nghĩ rằng ông chưa đi xa đâu và muốn làm người ngồi ở hàng ghế đầu để chứng kiến cảnh này.

Nhưng Đức Chúa Trời có kế hoạch khác

Có 3 biến cố tiếp theo đã xảy ra do bàn tay của Chúa:

 • Đức Giê-hô-va sắm sẵn một dây dưa – (Câu 6)
 • Đức Chúa Trời sắm một con sâu – (Câu 7)
 • Đức Chúa Trời sắm gió cháy thổi từ phương đông – (câu 8)

Dây dưa là điều tốt vì cho Giô-na bóng mát

Con sâu là điều xấu vì nó làn dây dưa chết.

Gió đông là điều xấu vì làm cho Giô-na sắp ngất đi 

Tất cả điều vừa tốt vừa xấu này đều đến từ bàn tay của Đức Chúa Trời.

Giô-na vui sướng khi Đức Chúa Trời làm điều chi tốt cho ông. Vậy thì khi Đức Chúa Trời làm điều mà ông không mong muốn thì sao?      

Tác phong của Giô-na hoàn toàn không như Gióp. “Chúa ban cho, Chúa lấy lại. Đáng ngợi khen danh Chúa

Tác phong của chúng ta giống ai?

GIÔ-NA CÓ ĂN NĂN KHÔNG?

Một câu hỏi khác mà quyển sách này không thật sự có câu trả lời:

Giô-na có ăn năn không?

Trước tiên Chúa gọi ông, ông bỏ chạy (Chương 1)

Lần thứ hai, Chúa gọi ông, ông vâng lời (Chương 3)

Vì vậy, câu trả lời là “Có thể ông ăn năn”

Nhưng đọc hết chương 4, câu trả lời là “Có thể không” vì cuối chương này không có chữ nào khiến cho chúng ta tin tưởng rằng Giô-na sẽ thay đổi, ăn năn.

Toàn sách, không có chỗ cho chúng ta thấy Giô-na vâng lời Chúa để Chúa vui lòng hay vì yêu thương người có tội. Ngay cả lúc ông ở trong bụng cá ở chương 2, với bài cầu nguyện thật cảm động cũng cho chúng ta thấy, vì ông bị tấn vào vách, không còn kế sách nào khác, không còn sự chọn lựa nào khác mà thôi.

Tôi nhớ Phao-lô có viết trong sách Phi-líp 1:15-18 với một số người giảng lời Chúa nhưng vì tham vọng cá nhân hoặc vì một động cơ nào đó.

Ông viết: “Thật có một đôi người vì lòng ganh tị và cãi lẫy mà rao truyền Đấng Christ, nhưng cũng có kẻ lấy ý tốt mà rao truyền. 16 Những người nầy làm bởi lòng yêu mến, biết rằng: tôi được lập lên để binh vực đạo Tin Lành.

17 Còn những người kia, vì ý phe đảng xui giục, có lòng rao truyền Đấng Christ cách không ngay thật, tưởng thêm khổ não cho sự xiềng xích tôi. 18Song có hề gì! Dẫu thế nào đi nữa, hoặc làm bộ, hoặc thật thà, Đấng Christ cũng được rao truyền; ấy vì đó tôi đang mừng rỡ, và sẽ còn mừng rỡ nữa.”

Từ nhận xét này, chúng ta cũng nên hiểu rằng có nhiều khi chúng ta cũng phục vụ công việc nhà Chúa vì một động cơ không trong sáng.

Chúng ta làm công việc của Chúa miễn cưởng, đến thương xá Eden vào trưa thứ Bảy để phân phát truyền đạo đơn miễn cưởng. Chúa biết nhưng “ có hề gì! Dẫu thế nào đi nữa, hoặc làm bộ, hoặc thật thà, Đấng Christ cũng được rao truyền; ấy vì đó tôi đang mừng rỡ, và sẽ còn mừng rỡ nữa.”

Một thắc mắc cuối cùng về ông Giô na có ăn năn không.

 • Ai biết để viết câu chuyện này?
 • Tại sao đoạn kết của sách này lại là một câu hỏi?

Tác giả phải là người biết tất cả các chi tiết

Nếu tác giả là Giô-na thì ông sẽ phải viết là ông có ăn năn hay không.

Nhưng câu kết là một câu hỏi.

Như vậy tác giả muốn câu trả lời không phải từ nhà tiên tri này mà từ chúng ta, từ người đọc quyển sách này.

TẤM LÒNG CỦA CHÚA                    

Còn ta, há không đoái tiếc thành lớn Ni-ni-ve, trong đó có hơn mười hai vạn người không biết phân biệt tay hữu và tay tả, lại với một số thú vật rất nhiều hay sao? (v.11)

Câu trả lời tự nhiên là: Dạ, có (Yes). Đức Chúa Trời rất quan tâm đến thành lớn Ni-ni-ve và do đó Giô-na cũng phải như vậy.

Kết luận bằng một câu hỏi, không phải bằng một lời công bố, một chỉ thị, hay mạng lệnh của Chúa, vì vậy quyển sách này để lại một vấn đề treo lơ lửng trên không trung.

Liệu chúng ta có tấm lòng đối với người đồng hương của chúng ta như Đức Chúa Trời đối với dân Ni-ni-ve không?
Hay là chúng ta ghét họ như Giô-na ghét dân Ni-ni-ve?

VẤN ĐỀ LỚN HƠN CỦA CHÚA

Bây giờ tôi thấy một điều khác. Đó là vấn đề lớn nhất của Chúa.

Vấn đề đó không phải với dân có tội ở thành Ni-ni-ve.

Bởi vì khi họ nghe thông điệp của Chúa, Họ tin, ăn năn. Ho là những kẻ xấu, không ai nghi ngờ điều đó nhưng Đức Chúa Trời không gặp trở ngại, khó khăn gì với họ. Sách Giô-na cho thấy, kẻ ngoại đạo tin Chúa mau hơn người của Chúa nữa. Các thủy thủ trên tàu ở chương 1 van xin Đức Chúa Trời và khi biển lặn, họ kính sợ và dâng của lễ.

Chúng ta thường quan niệm cả thế gian sẽ vào hỏa ngục và thế gian bây giờ cũng đã là hỏa ngục rồi. Điều đó không sai. Nhưng điều đó không phải là vấn đề.

Vấn đề của thế giới này không từ thế gian mà từ Hội-thánh.

Vấn đề của Chúa không phải là những con người tội nhân ngoài kia.

Vấn đề của Chúa là những Thánh đồ của Ngài tại đây.

Vấn đề là chúng ta giống Giô-na hơn giống Chúa.

KẾT LUẬN

1. Chúa vẫn còn yêu dân Ni-ni-ve!

Ni-ni-ve bây giờ ở đâu? Nó có thể là California, New York, khu Thương xá Eden, Virginia, hay Xuân Hoà Đồng Nai…Ni-ni-ve là những người trong sở làm, người hàng xóm. Họ là những người mà chúng ta không thích. Lúc nào họ cũng cho là khôn hơn, giỏi hơn, giàu hơn, thành công hơn chúng ta. Họ là những người mà chúng ta ghét. Mong cho Chúa mau tái lâm để họ gặp hoạn nạn, gặp đại nạn cho đáng đời

Hãy nhìn quanh ta. Quý vị đang sống trong thành Ni-ni-ve. Quý vị đang làm việc trong thành Ni-ni-ve, trong thành lớn.

Thông điệp rõ ràng: Đức Chúa Trời vẫn còn yêu dân Ni-ni-ve. Chúa vẫn yêu những người không biết Chúa, không biết mình có tội, làm việc quá 8 giờ mỗi ngày, quá lo lắng cho tương lai.

Chúng ta chỉ thấy kẻ xấu và nghĩ rằng “Chúa ghét dân thành này” Không phải vậy đâu! Không có điều gì ngăn cản Chúa yêu họ. Chúa thấy những tội lỗi họ đang làm nhưng Chúa không quay lưng lại họ.

2. Chúa sẽ làm tất cả để mang quý vị đến Ni-ni-ve!

Đối với Giô-na đó là 3 ngày 3 đêm trong bụng cá. Đối với quý vị? Chúa sẽ làm gì để quý vị vâng theo mạng lệnh của Chúa? Hội-thánh của Chúa ngày nay có nhiều Giô-na.

Tôi có tin tốt lành và tin xấu cho những Giô-na thời nay. Tin tốt là: Không cần phải lo cho trận bão lớn đang ló dạng ở chân trời. Chúa sẽ bảo nó yên. Tin xấu là: Nên bắt đầu bây giờ đi hơn là ngồi nhà mà nghĩ đến bụng cá.

Chúa sẽ làm tất cả để mang quý vị đến Ni-ni-ve!

3.  Thành Ni-ni-ve cần quý vị

Thế giới này đầy những thành Ni-ni-ve. Và Đức Chúa Trời đang tìm kiếm người đi đến đó.

Quý vị e ngại đến đó chăng ? Nhưng Chúa muốn quý vị có mặt tại đó.

Quý vị e ngại nói Phúc âm nhưng dân chúng ở đó cần nghe tiếng của quý vị .

Quý vị không dám hành động, nhưng Chúa bảo “Hãy tin Ta”.

Chúa muốn quý vị đến Ni-ni-ve.

Nhưng quý vị không muốn.

Quý vị muốn ở nhà nghĩ ngơi, muốn đi làm để kiếm thêm tiền. Liệu quý vị có đạt kết quả khi Chúa không muốn quý vị làm điều đó ?

Quý vị nói: “Tôi không muốn đi chứng đạo”

Chúa bảo: “Ta sẽ làm cho người phải muốn đi đến đó?.

Tôi nhớ đến một quảng cáo thương mại của một công ty bảo trì xe hơi. Hình ảnh một chiếc xe bị hỏng máy trên đường và một tiếng nói: “Quý vị dễ dàng tránh cảnh bị phiền toái vì chiếc xe bi hư giữa đường như thế này? Hãy đến công ty chúng tôi để được bảo trì định kỳ tránh phiền phức xảy ra”.

Đó cũng là những gì mà Đức Chúa Trời muốn dạy dỗ chúng ta qua sách Giô-na.

Ngài sẽ không ngồi yên trong khi các con dân của Ngài bất tuân lệnh của Ngài.

Ngài đáp rằng: “Dòng dõi hung ác, gian dâm nầy xin một phép lạ, nhưng sẽ chẳng cho phép lạ nào khác ngoài dấu lạ của tiên tri Giô-na” (Mathiơ 12:39)