Home Giải đáp Kinh Thánh

Giải đáp Kinh Thánh

18. Câu Hỏi Về Tin Lành

CÂU HỎI VỀ TIN LÀNH Câu hỏi 148: Có sự sống vĩnh cửu không? Trả lời: Kinh Thánh trình bày rõ ràng con đường đến sự sống...

17. Tội Lỗi

TỘI LỖI Câu hỏi 132: Định nghĩa tội lỗi là gì? Trả lời: Tội lỗi được mô tả trong Kinh Thánh như sự vi phạm luật của...

16. Thiên Đàng Địa Ngục

THIÊN ĐÀNG VÀ ĐỊA NGỤC Câu hỏi 140: Có đời sống sau khi qua đời? Trả lời: Có đời sống sau khi qua đời? Kinh Thánh nói...

15. Vai Trò Cha-Mẹ

VAI TRÒ CHA MẸ Câu hỏi 126: Kinh Thánh nói gì về việc làm cha mẹ tốt? Trả lời: Nuôi dạy con có thể là một việc làm...

14. Hôn Nhân

HÔN NHÂN Câu hỏi 112: Kinh Thánh nói gì về hôn nhân? Trả lời: Việc tạo dựng hôn nhân được ghi lại trong Sáng thế ký 2:23-24:...

13. Cầu Nguyện

CẦU NGUYỆN Câu hỏi 105: Tại sao cầu nguyện? Điểm chính của cầu nguyện là gì khi Đức Chúa Trời biết tương lai và đã...

12. Câu Hỏi Thường Xuyên

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG XUYÊN Câu hỏi 85: Điều gì xảy ra sau khi chết? Trả lời: Câu hỏi điều gì xảy ra sau khi chết có...

11. Thần Học

CÂU HỎI VỀ THẦN HỌC Câu hỏi 79: Hệ thống thần học là gì? Trả lời: "Hệ thống" được xem là đặt một điều gì đó vào...

9. Ma Quỷ

THIÊN SỨ & MA QUỶ Câu hỏi 67: Kinh Thánh nói gì về thiên sứ? Trả lời: Thiên sứ là linh cá nhân của người có trí...

7. Đức Thánh Linh

ĐỨC THÁNH LINH Câu hỏi 59: Đức Thánh Linh là ai? Trả lời: Có nhiều quan niệm sai về sự nhận biết Đức Thánh Linh. Một vài...

XEM NHIỀU

TIN MỚI