Home Đặc Trưng Người Báp-Tít

Đặc Trưng Người Báp-Tít

Lịch Sử Tin Lành Việt Nam

Tải tài liệu tại đây

Đặc Trưng Người Báp-tít (phần cuối)

Đặc Trưng Của Người Báp Tít đang tích cực hoạt động hoặc sống theo nguyên tắc Báp-tít Nam Phương hay không. This list makes no...

Đặc Trưng Người Báp-tít (phần 5)

Đặc Trưng Của Người Báp Tít Main article: Baptist ordinance Southern Baptists, as the Baptist Faith and Message outlines, observe two ordinances: the Lord's Supper and Believer's baptism. Báp-têm - Baptism  Tín nhân Báp-tít chỉ...

Đặc Trưng Người Báp-tít (phần 4)

Đặc Trưng Của Người Báp Tít National Baptist Convention, USA, Inc. Phân Loại Cải chánh Chủ Trương Mainline Baptist Chính Sách Hội chúng Xuất Xứ 24 tháng 9, 1895, Atlanta, Georgia Khởi Nguồn Do liên...

Đặc Trưng Người Báp-tít (phần 3)

Đặc Trưng Của Người Báp Tít này là bảng tóm lược những niềm tin căn bản của tín nhân Báp-tít đương thời, tức là những...

Đặc Trưng Người Báp-tít (phần 2)

Đặc Trưng Của Người Báp Tít ? Báp-tít Đại-đồng (General Baptist) Báp-tít Đại-đồng (General Baptists) là tên gọi giáo phái có chung niềm tin đặc biệt về...

Đặc Trưng Người Báp-tít(Phần 1)

Đặc Trưng Của Người Báp Tít HỘI THÁNH TIN LÀNH B ÁP TÍT PH ỤC H ƯNG 103 West Columbia St. Falls Church Virginia 22046 ĐẶC TRƯNG CỦA  NGƯỜI BÁP...

XEM NHIỀU

TIN MỚI