Con Yêu Hỡi Dựa Nương Nơi Ta

Tin cậy Chúa luôn, (Tin nơi Cứu Chúa luôn)
Vững tin Jêsus, (Cứ vững tin Jêsus)
Chốn ta dựa nương, (Ngài là chốn ta nương)
Là duy Jêsus.

1.  Khi thử thách cao mây đen che mọi lối,
Khi người lánh xa bao nhiêu tình yêu mất,
Khi ngàn sóng xô lớp đau buồn phủ đầy,
Chính lúc tiếng Chúa dịu khuyên Con hỡi
Dựa nương nơi ta khi bao giông tố đời phủ vây!
Dựa nương nơi ta,
(Mau nương nơi Jêsus)
Thật dựa nương Chúa thôi.
(Duy nương Chúa Jêsus).

2.  Duy Ngài tín trung bước với ta mọi lối,
Duy tình Chúa thương luôn chan hòa tươi mới,
Duy Ngài với ta mãi mãi không hề cách dời,
Tiếng Chúa êm dịu: Con yêu hỡi,
Dựa nương nơi ta khi bao giông tố đời phủ vây!
Dựa nương nơi ta,
(Mau nương nơi Jêsus)
Thật dựa nương Chúa thôi.
(Duy nương Chúa Jêsus).

Bài sauXin Dạy Con Biết Yêu Ngài
Bài trướcCùng Họp Nhau Dưới Chân Chúa