Chúa Jêsus Con Hứa Theo Ngài

1. Jê-sus con xin hứa đi theo Ngài phục vụ tận tâm đến cùng.
Nguyền xin Ngài sát con chẳng rời, là bạn và chủ của con.
Con chẳng nao sợ giữa chiến trường nếu Chúa luôn luôn cạnh bên.
Con chẳng khi nào đi tách đường, vì Ngài dắt chăn chiên mình.

2. Nguyện cho con cảm biết chính Ngài giữa đời tăm tối phủ chặt.
Nhìn xem quang cảnh đang lóe mờ, rền nghe tiếng cám dỗ vang.
Bao kẻ tử thù đang vây chặt ở quanh và ngay nội tâm.
Hởi Chúa Jê-sus xin đến gần, gìn con khỏi sa vào tội.

3. Lạy Jê-sus Chúa đã hứa ban cho mọi người theo gót Ngài.
Rằng nơi vinh hiển Ngài đang ngự, rồi họ cũng sẽ đến nơi.
Chúa ôi con nguyện hứa suốt đời hiến tấm thân hầu việc Ngài.
Hởi Chúa con, bạn con hãy thương, dùng ơn dắt con theo Ngài.

4. Nguyện cho con lắng nghe tiếng Ngài bằng lời trong sáng rõ ràng.
Vượt trên giông tố của khát vọng, và âm thanh của ý riêng.
Phán cho tâm hồn trở nên êm dịu nhắc khuyên con hay giục con.
Xin phán, đem lòng con lắng nghe, vì Ngài dắt chăn linh hồn.

Bài sauBình An Trong Jêsus
Bài trướcNguyện Tôi Làm Nguồn Phước