Chúa Giê-Xu Có Biết Trước Giu-Đa Phản Ngài Không (Mục Sư Huỳnh Văn Thảo)

Bài sauCâu Chuyện Tiệc Cưới Con Vua (Mục Sư Huỳnh Văn Thảo)
Bài trướcChúa Giê – Xu Giải Thích Có Mâu Thuẫn Không (Mục Sư Huỳnh Văn Thảo)