Chúa Cao Quý

1. Jêsus vì nhân thế chịu đau đớn xót xa
Ngài mang lấy bao ô tội ở Gô tha
Bàn tay chịu đinh đóng làm đau buốt thấu tim
Ðầu mang lấy mão gai ghim tận trong xương
Tình yêu thật cao quí, Chúa mang hình thay tôi
Dẫu cho bao đau đớn sầu muôn lối
Vì tôi Ngài không tiếc chính Ngôi Trời vinh quang
Thế tôi mang đau đớn sầu đắng cay
ÐK:
Ðẹp thay tình Thiên Chúa cao đẹp bấy
Tình ấy như hạt sương long lanh ướt bờ má
Vì Chúa Ngài yêu mến người dương thế khổ đau
Tình yêu đó ôi cao đẹp dường trong mơ

2. Người ơi vì nhân thế Ngài xa chốn hiển vinh
Ðành lâm thế thay con người gánh đau thương
Giòng châu Ngài lai láng bờ mi thắm mắt xanh
Vì thương xót thế nhân đành chịu đau thương
Ðại dương còn xanh biếc. Cánh chim còn nên thơ
Chúa mang ta trong cánh tình nhân ái
Người ơi Ngài không tiếc bước lên đồi Gô-tha
Bởi tôi nên Thiên Chúa đành phó Con

3. Lòng vui mừng khi Chúa gọi ta đến với Cha
Thật âu yếm Chúa bên tôi rất thỏa thay
Dựa nương mình trong Chúa tình nhân ái Chúa Cha
Nhìn hoa thắm môi tươi cười lòng lâng lâng
Tình yêu thật cao quí, Chúa cho người dương gian
Gánh thay bao đau đớn sầu muôn lối
Người ơi Ngài không tiếc chính Ngôi Trời vinh quang
Chết thay đem ơn Chúa chuộc chúng ta

Bài sauNgười Ðã Ðến
Bài trướcÐồi Vắng