https://www.fapjunk.com https://pornohit.net london escort london escorts buy instagram followers buy tiktok followers
Home Báp Tít

Báp Tít

Bai 53. Chúa Và Quê Hương

Phước cho nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình. Và dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp. Sự Công bình làm cho...

Bai 52. Chức Vụ Thầy Tế Lễ của Tín Hữu.

Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung Bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là...

Bai 51; Chân Lý Sẽ Giải Cứu

.Vả, Chúa tức là Thánh Linh, Thánh Linh của Chúa ở đâu, thì sự tự do cũng ở đó. Đấng Christ đã buông tha chúng...

Bai 50: Hòa Bình và Chiến Tranh

Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy ánh sang lớn. Và sự sang đã chiếu trên những kẻ ở trong xứ thuộc về bong...

Bai 49: Sự Hợp Tác

Vả như thân là một, mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của than dầu có nhiều, cũng chỉ hiệp thảnh...

Bai 48: Tín Hữu và Xã Hội

Hỡi người ! Ngài đã tỏ cho người điều gì là thiện, cái điều mà Đức Chúa Trời đòi ngươi há chẳng phải là...

Bai 47: Chức Vụ Quản Gia

Đất và muôn vật trên đất, Thế gian và những kẻ ở trong đó, đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Bạc là của ta, vàng là...

Bài 46: Sự Giáo Dục

Chỉ hãy giữ lấy ngươi, lo canh cẩn thận linh hồn mình, e ngươi quên những điều mà mắt mình đã thấy, hầu cho...

Bài 45: Sự Dưỡng Dục

Đức Chúa Trời không phải là không công bình mà bỏ quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã tỏ ra...

Bài 44: Truyền Giáo và Truyền Giảng

Các dân tộc sẽ đến nơi sự sang ngươi, các vua sẽ đến nơi sự chói sang đã mọc lên trên ngươi. Ngài lại phán...

XEM NHIỀU

TIN MỚI