Về Cha

6.XÂY DỰNG MỘT NGƯỜI CHA TỐT 

Phục Truyền 6: 4-7 Ví dụ 1 :  CÂU CHUYỆN XÂY NHÀ -   Có mấy người đàn ông lái chiếc xe pick-up truck ngừng ờ tiệm bán vật...

5.KHI NGƯỜI CHA KHÓC

Chiến tranh ở Kosovo được coi như chấm dứt sau  11 tuần lễ hay 78 ngày oanh tạc bằng không quân của khối NATO, Phòng...

4.FATHER’S DAY – MỘT NGƯỜI CHA THAY ĐỔI LỊCH SỬ

Mathiơ  4:18-22 “Khi Ngài đang đi dọc theo mé biển Ga-li-lê, thấy hai anh em kia, là Si-môn, cũng gọi là Phi-e-rơ, với em là...

3.TRỌNG TRÁCH NGƯỜI CHA

Sáng Thế Ký 18:11-19 “11  Vả, Ap-ra-ham cùng Sa-ra đã già, tuổi tác đã cao; Sa-ra không còn chi nữa như thế thường người đờn bà....

2.KHI NGƯỜI CHA IM LẶNG

Nhân ngày Father’s day, tôi có vài câu luận vui về cái Bất ( Tức là cái Không) của đàn ông 1. Đàn ông cưới...

1.TÌNH PHỤ TỬ

TRÌNH ANH VÀ ÐỨA CON TRAI Tấn Cảnh Công nghe lời nịnh thần là Ðố ngạn Giả ra lịnh giết hết nhà Triệu Sóc. Hàn...

XEM NHIỀU

TIN MỚI