Home Bài Giảng Phục Sinh

Phục Sinh

22. Trên Đường Em-ma-út

 NHỮNG LÚC CHÁN CHƯỜNG Luca 24:13-35 Cũng trong ngày ấy, có hai môn đồ đi đến làng kia, gọi là Em-ma-út, cách thành Giê-ru-sa-lem sáu mươi...

21. Ta Sẽ Cho Ngươi Tự Do Chọn

Lu-ca 23:39-43 CÂU CHUYỆN KHÔNG GIẢI THÍCH ĐƯỢC Edwin Thomas là một kịch sĩ Hoa kỳ nổi danh vào hậu bán thế kỷ thứ 19, Ông...

20. Trao Tất Cả Cho Chúa

Người đàn bà buông mình một cách nặng nề trên băng ghế công viên. Bà đặt bao plastic mà ngườì ta dùng để đựng...

19. Tin Vào Cây Thánh Giá

Mathiơ 27: 50-51 “Đức Chúa Jêsus lại kêu lên một tiếng lớn nữa, rồi trút linh hồn. Và nầy, cái màn trong đền thờ, bị...

18. Kẻ Giết Chúa Giê-xu

“Chịu thương khó dưới tay Bôn xơ Phí Lát”   MỘT BIẾN CỐ VĂN HÓA   Tháng 2, 2004 , cuốn phim “ The Passion of the Christ” của...

17. Ngưoi Tự Do Chọn

Câu gốc:  Lu-ca 23:43 Đoc Kinh Thánh: Lu-ca 23:39-43 CÂU CHUYỆN KHÔNG GIẢI THÍCH ĐƯỢC Edwin Thomas là một kịch sĩ Hoa kỳ nổi danh vào hậu bán...

16. Sao Ngươi Khóc

Giăng 20 :11-18  “ Song Ma-ri đứng bên ngoài, gần mộ, mà khóc. Người vừa khóc, vừa cúi xuống dòm trong mộ, 12 thấy hai vị thiên sứ...

15. Người Lính Quanh Cây Thập Tự

Đọc Kinh Thánh: Giăng 19:23-24 và 33-34 Câu gốc: “ Thầy đội và những lính cùng với người canh giữ Đức Chúa Jêsus, thấy đất rúng...

14. Trị Bệnh Nghi Ngờ

Ma-thi-ơ 28:1-17 1.Sau ngày Sa-bát, ngày thứ nhứt trong tuần lễ, lúc tưng tưng sáng, có Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác đến thăm mộ. 2  Và nầy,...

13. Một Vụ Án Lịch Sử

( Mathiơ 26: 57 – 68) Chúng ta tìm hiểu diễn tiến của vụ xử Chúa Jesus. Vụ án này đã diễn ra qua 3 giai đọan: -...

XEM NHIỀU

TIN MỚI