Home Bài Giảng Giáng Sinh

Giáng Sinh

Không có phòng trống

“ Không có phòng trống” là dòng chữ xấu hổ của một quán trọ ở Bết-le-hem cách 2000 năm trước và bây giờ nó...

10.CHÚA MUỐN GÌ GIÁNG SINH NĂM NAY ? 

Mi-chê 6:6-8  Ta sẽ đem vật gì chầu trước mặt Đức Giê-hô-va và quì lạy trước mặt Đức Chúa Trời rất cao? Ta sẽ đến...

9.MỘT CON TRẺ BỌC BẰNG KHĂN

Một cặp nam nữ trẻ tuổi ở Virginia , hôm thứ tư , 15/5/01, đã bị tòa án buộc tội giết đứa con mình...

8. Chặng Đường Sáu Dặm

Ma-thi-ơ 2:1-6  Với chặng đường 6 dặm, chúng ta đi bộ phải tốn bao lâu? Nếu quý vị còn trai tráng khỏe mạnh, có thể tốn...

7. Khi Ngài Can Thiệp

VƠ CHỒNG GIÔ-SÉP & MA-RY Lu-ca 1:26-38 CẶP VỢ CHỒNG TRẺ VỚI NHIỀU DỰ TÍNH Hôm nay tôi mời Hội Thánh đặt mình vào vị trí của...

6. Êm-ma-nu-ên

Ðức Chúa Trời ở cùng chúng ta Ma-thi- ơ 1:18-25 Tôi xin nhắc lời của tiên tri Ê-sai về Chúa Jesus giáng sinh : “ Này một...

5. Một Tương Lai Với Hy Vọng

I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-18 Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình...

4. Hãy Đến, Hãy Xem Giê-xu

Luca 2:15 Thông thường chúng ta nói: khôn sống, mống chết. Nhưng khôn như Hàn Tín, Dương Tu thì làm sao sống được. Còn dại...

3. Si-mê-ôn Trông Đợi

( Luca 2: 25-35) 25 Vả, trong thành Giê-ru-sa-lem có một người công bình đạo đức, tên là Si-mê-ôn, trông đợi sự yên ủi dân...

2. Mọi Thứ Đều Có Vết Nứt Trên Nó

Lu-ca 2:33-35 GIÁNG SINH CÓ Ý NGHĨA GÌ ? A. TÔI KHÔNG BIẾT: - Tôi không biết Giáng sinh có ý nghĩa gì đối với một người...

XEM NHIỀU

TIN MỚI