Home Bài Giảng 7 Lá Thư Của Chúa Giê-xu

7 Lá Thư Của Chúa Giê-xu

7. Ta Sẽ Nhả Người Ra

Khải Huyền 3:14-22 “  Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh Lao-đi-xê rằng: Nầy là lời phán của Đấng A-men, Đấng làm...

6. Hội Thánh Được Chúa Yêu

Khải Huyền 3: 7-13 “ Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh Phi-la-đen-phi rằng: Nầy là lời phán của Đấng thánh, chân thật,...

5. Sống Mà Như Chết

Khải Huyền  3:1-6 Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh Sạt-đe rằng: Nầy là lời phán của Đấng có bảy vì thần...

4. Ngủ Với Kẻ Thù

Khải Huyền 2:18-29  “ Ngươi cũng hãy viết thơ cho thiên sứ của  Hội thánh Thi-a-ti-rơ rằng: Nầy là lời phán của Con Đức Chúa...

3. Thảm Kịch Của Thỏa Hiệp

Khải huyền 2:12-17 “ Cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh Bẹt-găm rằng: Nầy là lời phán của Đấng có thanh gươm nhọn...

2. Khi Cuộc Sống Trở Nên Tệ Hơn

Bí Quyết Của Israel Vào buổi sáng mùa thu mát mẻ trong tháng 11 năm vừa qua, trong vùng phụ cận Jerusalem, thảm hoạ ụp...

1. Hội Thánh Trôi Dạt

KHAI HUYỀN 2:1-5: “ Hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh Ê-phê-sô rằng: Nầy là lời phán của Đấng cầm bảy ngôi sao trong...

XEM NHIỀU

TIN MỚI