Home Bài Giảng

Bài Giảng

90. Sống Để Làm Gì? (Mác 8: 34-37)

Sống Để Làm Gì?  Mác 8: 34-37 QUAN NIỆM GIÀU CÓ XƯA VÀ NAY. Năm mới đến, cũng như mọi khi tôi sẽ được nghe rất nhiều...

89. XÂY LẠI VÁCH THÀNH 2 (Nê-hê-mi 2-3)

XÂY LẠI VÁCH THÀNH 2 Nê-hê-mi 2-3 TÓM TẮT KỲ TRƯỚC Sách Nê-hê-mi kể chuyện xây sửa lại vách thành Jerusalem vua Nê-bu-nát-cát-xa đã hủy phá vào...

88. DẤU HIỆU TRƯỞNG THÀNH TRONG CHÚA (Ê-phê-sô 4:11-16))

DẤU HIỆU TRƯỞNG THÀNH TRONG CHÚA Đọc Kinh Thánh : Ê-phê-sô 4:11-16 Câu gốc: " Nếu ai trong các người không bỏ mọi sự mình có thì...

87. KHI ĐA-VÍT CHÁN NÃN (I Sa-mu-ên 27: 1-12)

KHI ĐA-VÍT CHÁN NÃN Đọc Kinh Thánh : I Sa-mu-ên 27: 1-12 Câu gốc: I Côrinhtô 10:12 “Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo...

86. TÂM TÌNH TRONG BA NGÀY TẾT (Ma-thi-ơ 24:3-14)

TÂM TÌNH TRONG BA NGÀY TẾT Mathio 24:3-14 . MS.  Trần nhựt Thăng Tết Việt Nam hay nói chính xác là Tiết Nguyên Đán được tính theo...

85. GIEO GIỐNG MÀ GẠT LỆ (Ma-thi-ơ 13: 1-9)

GIEO GIỐNG MÀ GẠT LỆ Ma-thi-ơ 13: 1-9 Cũng ngày ấy, Đức Chúa Jêsus ra khỏi nhà, ngồi bên mé biển. 2 Đoàn dân nhóm họp xung quanh Ngài...

84. LỜI CẦU NGUYỆN CỦA VUA GIÔ-SA-PHÁT (II Sử Ký 20)

LỜI CẦU NGUYỆN CỦA VUA GIÔ-SA-PHÁT ( II Sử Ký 20) CÓ NHỮNG ƯỚC MƠ Mọi người đều có một ước mơ. Cô Yến cũng có một...

83. Những Bước Đi Mong Chờ(Mathiơ 28:19 & 4:23)

NHỮNG BƯỚC ĐI MONG CHỜ Mathiơ 28:19 & 4:23   Câu chuyện vui: Nói về thời trang, tôi hỏi quý vị  chiếc áo xấu nhất trên thế giới...

82. Xây Lại Vách Thành (Ne-hê-mi 1-3)

XÂY LẠI VÁCH THÀNH KHÔI PHỤC NIỀM TIN TRONG HỘI THÁNH Nê-hê-mi 1-3 Sách Nê-hê-mi cùng với Ê-xơ-ra và Ê-xơ-tê kể chuyện dân Do Thái sau khi...

81. Bà Ê-xơ-tê

BÀ Ê-XƠ-TÊ Qua ba bài chia sẻ vừa qua của tôi, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng...

XEM NHIỀU

TIN MỚI