Home Bài Giảng Mục Sư Mục sư TRẦN NHỰT THĂNG

Mục sư TRẦN NHỰT THĂNG

Cơ Đốc Nhân tốt vẫn phạm lỗi lầm

MA-THI-Ơ 16:21-23 “ Từ đó, Đức Chúa Jêsus mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Giê-ru-sa-lem, phải...

Bảy Tội Chết

BẢY TỘI CHẾT Thi Thiên 51:1-7 XEM PHIM “SEVEN DEADLY SINS”

Trả nợ quá khứ

TRẢ NỢ QUÁ KHỨ Đọc : Rô-ma 13:7-14. Rô-ma13:7. “Phải trả cho mọi người...

Hãy đi đừng phạm tội nữa

HÃY ĐI, ĐỪNG PHẠM TỘI NỮA Giăng 8:1-11 BỐN VIỆC ĐỪNG LÀM 6

Tiếng cửa đóng

TIẾNG CỬA ÐÓNG (Come Thirsty- chapter 15) Roma 8: 31-39 CÂU CHUYỆN ALFRED...

Ba chàng tân binh

Lu-ca 9:57-62 Đang khi đi đường, có kẻ thưa Ngài rằng: Chúa đi đâu tôi sẽ theo đó. 58 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Con cáo...

Chúa đếm những năm tháng của tôi

Chuyện có thật !!! Nhân dịp nhạc sĩ Từ Công Phụng đến Melbourne trình diễn chương trình ca nhạc...

Sự khiêm nhường

SỰ KHIÊM NHƯỜNG I Corinhto 13:4 Tiếng Việt Nam có một sự trùng hợp thú vị giữa hai...

Muốn thịnh vượng, trước hết là

TRƯỚC HẾT HÃY TÌM KIẾM NƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI Ma-thi-ơ 6:31-33 Ấy vậy,...

Ông già 85 tuổi

Dân số ký 14:8 “nếu Đức Giê-hô-va đẹp lòng cùng chúng ta, ắt sẽ đem chúng ta vào xứ nầy mà

XEM NHIỀU

TIN MỚI