Home Bài Giảng Mục Sư Mục sư LÊ VĂN KIỆT

Mục sư LÊ VĂN KIỆT

Người Mỹ với ông trời

Mời Quý vị download sách về tại đây

33. Đức Chúa Trời Của Bạn Là Ai ?

ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA BẠN LÀ AI ? Ma-thi-ơ 17:1-5  Khỏi sáu ngày, Đức Chúa Jêsus đem Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng là em Gia-cơ, cùng Ngài...

XEM NHIỀU

TIN MỚI