Home Bài Giảng Mục Sư

Bài Giảng Mục Sư

Lời hứa cho một công dân mới

Câu gốc : “ Vả, anh em thảy đều chịu phép báp tem trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy.” (Ga-la-ti...

Vượt qua sự thất vọng

“ Phải Thực Tế” gần như là một châm ngôn cho những người làm kế hoạch. Những chính trị gia, kinh tế gia,...

Thật sự tôi đã biết ý Chúa chưa?

Năm 1988, Chính trị Hoa kỳ xảy ra một hiện tượng đặc biệt. Năm đó, lần đầu tiên một Mục sư nhảy ra tranh...

Hãy yêu việc mình làm

CÂU CHUYỆN HAI NGƯỜI LÀM VIỆC Tôi có thấy hai người làm việc hòan tòan trái ngược nhau Người...

Khi không còn cách nào khác

NHẬP ÐỀ Trong câu chuyện này, Giăng không nói rõ ngày lễ đó là lễ gì của người Do Thái. Do Thái có ba...

Giôna – Chẳng còn phép lạ nào khác

Câu gốc: Ma-thi-ơ 12:39 “Dòng dõi hung ác, gian dâm nầy xin một phép lạ, nhưng sẽ chẳng cho phép lạ nào khác ngoài...

Đào lại những cái giếng cũ, nhu cầu cấp bách của Hội Thánh

“Khi Đức Chúa Jêsus vào nhà rồi, môn đồ hỏi riêng Ngài rằng: Sao chúng tôi đuổi quỉ ấy không được? 29 Ngài đáp...

Chẳng cần phải lo!

Ví dụ 1 : Một cái dome, vòng bằng kiếng và thép cao bằng building 8 tầng được dựng lên tại sa mạc Sonora,...

Bảng liệt kê điều hành

CÂU CHUYỆN 1 – CON TRAI NA-IN Bạn vừa bước ra khỏi nhà quàn. Tang lễ đã xong, họ khiên cái quan tài...

Cốt khô sống lại

Nước Do Thái ,sau khi vua Salomon qua đời năm 930 BC, bị chia làm hai: miền bắc gọi là nước Y-sơ-ra-ên gồm...

XEM NHIỀU

TIN MỚI