Bài Ca Trong Tâm

1.  Một bài ca trào dâng trong tâm khi Jêsus cứu tôi khỏi tội.
Một bài ca trào dâng trong tâm khi mơ ước đến quê hương trời.
Một bài ca trào dâng trong tâm khi Jêsus dắt tôi từng bước.
Ôi vui vẻ khương an luôn luôn ở bên tôi.
Dâng bài ca trong tâm cho Chúa.

2.   Một bài ca trào dâng trong tâm khi yên ngắm Jêsus tuyệt vời.
Một bài ca trào dâng trong tâm khi mơ ước ở luôn bên Ngài.
Một bài ca trào dâng trong tâm khi Jêsus ấp yêu trìu mến.
Tôi yêu Chúa Jêsus tôi mơ uớc luôn luôn.
Dâng bài ca trong tâm cho Chúa.

Bài sauDưới Cờ Thập Tự
Bài trướcTôi Nguyện Dâng Tất Sanh