97. Tình Yêu

CÂU HỎI: Nếu lấy Tình Yêu làm chủ đề thì các tôn giáo có vẻ cấm kỵ chủ đề nầy, như câu: Tình là dây oan… như câu: Con là nợ, vợ là oan gia… Những lời dạy của các tôn giáo như vậy làm chúng tôi có ấn tượng thế nào đó với Tình Yêu. Có lẽ từ ấn tượng không tốt đó, thế hệ Tình Yêu thời “a còng [@]” của chúng tôi chỉ muốn quấy phá hơn là thưởng thức, quý trọng. Tôi muốn biết Giáo lý Tin Lành dạy có khác hơn không? 
TRẢ LỜI:
Cảm ơn Chúa cho Bạn thính giả quan tâm đến một phương diện đặc biệt mà Giáo lý Tin Lành của Chúa Jêsus Christ rất thích hợp với Giới Trẻ ngày nay. Đúng như Bạn thính giả đã nói, Giáo Lý Tin Lành của Chúa Jêsus Christ được bày tỏ trong Kinh thánh là Lời của Đức Chúa Trời dạy về Tình Yêu, ngoài Kinh thánh thì không có sách vỡ hay lời dạy nào giống như vậy, và chắc chắn Tình Yêu không phải là dây oan, là nợ, là oan gia, có người còn nói thêm chồng là tội báo nữa đấy. Tôi xin nêu vài điểm độc đáo như sau:

  • Kinh thánh dạy về Nguồn Gốc Tình Yêu:

Nếu hỏi về Nguồn gốc Tình yêu thì hầu hết đều chỉ vào trái tim. Thật ra, trái tim chỉ là biểu tượng của Tình Yêu mà không phải là Tình yêu. Theo thần thoại Hi Lạp và thần thoại La Mã thì Tình Yêu từ vị thần tình yêu bắn mũi tên Tình Yêu trúng trái tim một người. Nhưng đó chỉ là truyện thần thoại, đã gọi là ‘thần thoại’ thì đọc cho vui thôi.
Cảm ơn Chúa cho loài người chúng ta có Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời, Bạn hãy nghe Kinh thánh nói về Nguồn Gốc Tình Yêu:
Kinh thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, khi Chúa dựng nên muôn loài vạn vật từ vũ trụ đến các loài động vật và thực vật trên trái đất, thì Chúa chỉ cần phán thì có. Nhưng khi Đức Chúa Trời dựng nên con người thì Chúa “lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh” (Sáng. 2:7), nghĩa là ngoài việc chính bàn tay của Đức Chúa Trời nắn nên hình người, Chúa còn truyền hơi sống của Chúa vào cái tượng người thì tượng người đó mới trở thành con người.
Rồi Kinh thánh cũng cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là sự yêu thương – Đức Chúa Trời là Tình Yêu (I Giăng 4:8, 16). Cho nên khi Đức Chúa Trời ‘hà’ hay ‘thổi’ hay ‘truyền’ hơi sống, sự sống cho con người, Chúa cũng truyền cho con người Tình Yêu. Vì vậy, Nguồn Gốc Tình Yêu của con người là từ chính Đức Chúa Trời.
Bạn Thính giả hãy lưu ý là chỉ có con người mới được Đức Chúa Trời ‘hà’ hay truyền sự sống của chính Ngài cho, Chúa không hề ‘hà’ hay truyền sự sống của Ngài cho muôn vật, dù Ngài vẫn ban sự sống cho muôn loài động vật và thực vật mà Chúa đã dựng nên, nhưng sự sống đó không phải sự sống từ trong chính Chúa. Nói cách khác, muôn loài từ thực vật đến động vật chỉ có nhu cần truyền giống, không có có nhu cần Tình Yêu, chỉ có con người là có Tình Yêu.
Hiểu được nguồn gốc Tình Yêu chúng ta mới biết trân quý Tình Yêu. Khi người ta yêu nhau, người ta thường tặng cho nhau kỷ vật gì đó quý nhất của mình để chứng minh tình yêu của mình, có người giữ mãi suốt đời kỷ vật đó. Rất tiếc là từ sau khi tổ phụ loài người phạm tội với Chúa, đã hạ thấp giá trị Tình Yêu, khi yêu nhau thay vì đặt vào chính Đức Chúa Trời để quyết định bảo vệ Tình Yêu, thì loài người thường chỉ trăng, chỉ sông chỉ núi… để thề nguyện yêu nhau. Tiếc thay, như một thi sĩ VN đã làm thơ: Nước non nặng một lời thề, nước đi đi mãi không về cùng non, vì trăng có khi đầy khi khuyết, sông có thể cạn, núi có thể mòn, nên Tình Yêu của con người cũng thay đổi khi đầy khi vơi.
Kinh thánh làm chứng rằng Chúa phán: “Phải, ta đã lấy tình yêu thương đời đời mà yêu ngươi… Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng” (Giê. 31:3; Giăng 13:1). Bởi cớ đó, nhiều lần Kinh thánh cứ nhắc đi nhắc lại Chúa là Đấng không thay đổi, ngay cả tình yêu thương của Chúa đối với con người cũng không thay đổi, dù con người càng ngày càng phạm tội chối bỏ Chúa.
Do đó, Đức Chúa Trời đã đến thế gian làm người là Chúa Jêsus Christ tìm và cứu con người, bằng cách chịu chết trên cây thập tự đền tội cho con người và sống lại để bảo đảm tình yêu của Chúa đối với người tin Ngài là Tình Yêu Trường Tồn Bất Biến. Dù từ buổi sáng thế, tổ phụ loài người khước từ tình yêu của Chúa, rồi loài người chúng ta cứ tiếp tục lún sâu trong tội lỗi, tội ác cứ thêm nhiều, Kinh thánh làm chứng: “Đời xưa Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài – là Chúa Jêsus Christ (Hêb. 1:1-2). Nói đến Chúa Jêsus Christ là nói đến Tình Yêu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Cho đến bây giờ Chúa vẫn muốn Bạn nghe tiếng yêu thương của Chúa đối với Bạn qua chương trình Con Đường Vĩnh Phúc nầy.

  • Kinh thánh dùng một câu chuyện tình đẹp:

Tình Yêu cao đẹp được Chúa dùng làm biểu tượng về tình yêu của Chúa đối với con người như Kinh thánh ghi lại trong sách Nhã Ca hoặc có tên gọi khác là Bài Ca của Các Bài Ca. Tôi giới thiệu sơ lược rồi hi vọng Bạn sẽ tìm thưởng thức trực tiếp sách Nhã Ca trong Kinh thánh nhé.

  • Sách Nhã Ca bắt đầu câu chuyện Tình Yêu bằng cách giới thiệu một bên là một vị vua cao sang như vua Salômôn, vị vua khôn ngoan nhất, giàu nhất, hùng mạnh nhất trong lịch sử nước Y-sơ-ra-ên. Một bên là cô thôn nữ nghèo, đen, bị khinh khi. Chúa dùng Tình Yêu không môn đăng hộ đối nầy để mô tả tình yêu của Chúa là Vua muôn vua lại yêu con người là tội nhân chỉ đáng hình phạt nơi hồ lửa đời đời.

Một người cảm được Tình Yêu không môn đăng hộ đối của Chúa đối với con người, ông đã viết một bài hát với những lời: Lạy Jêsus ôi, tôi nay đáng chi Chúa yêu, mà Ngài hi sinh thân báu phải đau thương nhiều…

  • Những chương kế tiếp của sách Nhã Ca đưa ra những đặc điểm của Tình Yêu, như:

BẠN SẼ BẮT GẶP khi người ta yêu nhau, họ sẽ ca tụng nhau:

  • Cô thiếu nữ sẽ từ một thôn nữ trở nên người đẹp nhất trong mắt Nhà Vua, nàng đẹp như ngựa cái (ngựa giống) của vua Ai Cập với những món trang sức quý giá (c.9-11), mắt nàng đẹp như mắt bò-câu (c.15), nàng đẹp như hoa huệ giữa gai gốc.
  • Còn chàng thì như hoa thược dược hay túi thơm của nàng, như một vòng hoa phụng tiên đội trên đầu khi vào dự tiệc (1:13-14), chàng như cây bình bát giữa những cây rừng (2:3)

Cảm xúc Tình Yêu nầy Bạn sẽ có được khi Bạn tiếp nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa và Chúa của Bạn, như vị thánh tên Phaolô đã thốt lên: Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó… Khi Bạn tin Chúa, Chúa phán: Vì ta đã coi ngươi là quí báu, đáng chuộng, và ta đã yêu ngươi (Philíp 3:8; Êsai 43:4).
BẠN SẼ BẮT GẶP TRONG Tình Yêu có thêm một dấu chỉ là luyến nhớ.
Đọc phần nầy của sách Nhã Ca, Bạn sẽ vui lắm khi Kinh thánh mô tả đôi tình nhân chơi trò trốn tìm, tung tăng chạy nhảy như những con hoàng dương hay con nai. Họ vui đùa trong vườn hoa vào mùa Xuân (2:10-15), gọi nhau như tiếng gù gù của chim bò câu. Đó là ban ngày, còn ban đêm, nàng đã mơ tìm người yêu với tâm trạng sợ mất người yêu. Bạn sẽ đọc thấy giọng nàng đầy nũng nịu (3:1-2; 4:).
Chàng cũng nhớ người yêu từ dáng hình đến từng chi tiết, từng kỷ niệm. Sự thương nhớ nầy thôi thúc muốn gặp lại người yêu (4:1, 7, 8…).
Nếu bạn từng yêu, Bạn sẽ cảm nhận sự luyến nhớ nầy như tác giả một bài thơ,
Em gái ơi, anh nhớ em,
Như má lúm nhớ đồng tiền đúng chưa.
Như cà chớn nhớ cà chua,
Như da em nhớ da ua ngọt ngào.
Cái nhớ nhảy qua hàng rào,
Không thèm đăng ký cứ nhào vô anh,
… Nhớ em không biết để đâu,
Nếu để trên đầu sợ tóc che đi,
Để trong túi áo cũng kỳ,
Lỡ đi đường rớt lấy gì chứng minh.
Chi bằng giả bộ làm thinh,
Hét lên “nhớ quá” một mình nghe chơi.
Với cách Kinh thánh mô tả Tình Yêu, Bạn thính giả thấy rõ Tin Lành của Chúa Jêsus Christ không phải là liên hệ giữa một tín đồ với vị giáo chủ, một con người với một vị thần, nhưng là Tình Yêu của hai người yêu nhau. Một người được Chúa yêu đã tâm sự: ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi (Gal. 2:20).
BẠN SẼ GẶP NHỮNG TRĂN TRỞ TRONG TÌNH YÊU ở phần Nhã Ca sau đó, như:
GIẬN HỜN rồi LÀM HÒA: Nếu Bạn từng yêu, chắc chắn Bạn từng bị giận hờn hay từng giận hờn. Mà thật vậy, khi yêu nhau người ta dễ giận nhau. Có lẽ người gán cho Tình Yêu là dây oan, là nợ, là oan gia, là tội báo, vì hiểu lầm ‘giận’ trong Tình Yêu là ‘tức giận’ của hai kẻ thù. Bạn hãy đọc phần nầy của Kinh thánh, Bạn sẽ khám phá trong Tình Yêu có giận hờn nhưng không tức giận như hai kẻ thù, vì sau giận hờn, họ sẽ nhớ nhau, họ tìm nhau, họ mong gặp lại nhau.
Đó là tâm trạng con người khi con người bình an no đủ vật chất thì con người không nhớ Chúa; khi bị đánh, bị hoạn nạn thì tìm kiếm Chúa và gọi Chúa là Đệ Nhất trong muôn người! Về phần Chúa, Kinh thánh phán: Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận, và đầy sự nhơn từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời (Thi. 103:8-9). Một Nhạc sĩ đã viết lời bài hát: Bởi yêu thương sâu nhiệm Chúa hứa tha mọi tội tình, bao dung tha thứ tôi cùng anh. Chúa vẫn yêu thương dầu ta bẩn dơ tội đầy mình, nhờ cậy Chúa chắc được trắng tinh. Về mau, mau mau. Chớ trễ, đừng trễ. Người mệt nhọc nên mau đến Chúa. Jêsus đang êm dịu tha thiết kêu gọi mọi người, ai ơi hối tâm về quê chưa?

  • Chương Cuối của sách Nhã Ca, Bạn sẽ được giới thiệu Điểm Đến của Tình Yêu.

Bao giờ cũng vậy, Tình Yêu là Khởi đầu còn Hôn Nhân là Điểm Đến. Các Bạn Trẻ ngày nay chỉ quan tâm khởi đầu Tình Yêu mà ít khi nghĩ đến Hôn Nhân là Điểm Đến. Đó là lý do tại sao Tình Yêu thời ‘a còng [@]’ của các Bạn Trẻ sanh nhiều biến chứng, vì các bạn chỉ muốn khám phá tò mò, giải tỏa rạo rực, muốn đóng kịch Tình Yêu hơn là nhập vai Tình Yêu.
Cảm ơn Chúa, câu chuyện Tình Yêu trong Kinh thánh là Tình Yêu Chân Chính nên phần cuối sách Nhã Ca là Điểm Đến, là Hôn nhân, khi đôi tình nhân được dẫn về nhà mẹ mình. Trong Điểm Đến Tình Yêu, nghĩa là trong Hôn Nhân, Chàng không nhìn nàng là cô thôn nữ nhưng là công chúa, còn Nàng nhìn Chàng không phải là vị Vua nhưng là chàng, người yêu thương.
Điểm Đến Tình Yêu nầy là điều Chúa Jêsus Christ muốn làm cho Bạn và muốn Bạn nhận Ngài. Chúa không đến thế gian để cứu Bạn làm một tín đồ, làm người có đạo, không phải để Bạn nghe những lời cao xa, hư hư thực thực, không phải để Bạn mơ về một thiên đàng ảo. Chúa Jêsus Christ đã đến để nói với Bạn rằng: Ngài là Đức Chúa Trời yêu thương Bạn và muốn Bạn làm Người Yêu Dấu của Ngài.
Ngày Lễ Tình Yêu là ngày người ta tỏ tình với nhau, hâm nóng lại tình yêu của nhau. Xin Chúa cho anh chị em là những người đã tin Chúa ngoài chuyện hâm nóng tình yêu với nhau, cũng hâm nóng lại Tình Yêu với Chúa. Cũng xin Chúa cho Quý Vị là người chưa được đón nhận Tình Yêu của Chúa hãy bày tỏ Tình Yêu của mình với Chúa, vì Chúa đã yêu Quý Vị và đang chờ Quý Vị.

Bài sau96. Nhã Ca
Bài trước98. Kinh Thánh Là Lời Của Đức Chúa Trời