9. Tin Chúa Rồi Tôi Phải Làm Gì?

TÔI ĐÃ TIN CHÚA… BÂY GIỜ LÀM GÌ ?

Kính thưa quý khán thính giả
Hôm nay chúng tôi  tiếp tục giới thiệu cùng quý khán thính giả phần trò chuyện với Truyền Đạo Phạm Ngọc Hạnh về những thắc mắc của một người vừa mới tin Chúa. Bà hiện đang hầu việc Chúa tại Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Phục Hưng, Falls Church Virginia.
Kính chào Truyền đạo Hạnh
Chào cô Phương Uyên, kính chào quý khán thính giả
CÂU HỎI 1
Thưa Cô
Có một khán thính giả gởi cho chúng tôi một câu hỏi, có nội dung như sau: Tôi thường đến dự các buổi thờ phượng tại một số nhà thờ trong vùng nhân dịp lễ Mother’s day, Father’s day, Lễ Giáng sinh và cũng có nghe các bài giảng của Mục sư Trần nhựt Thăng trên chương trình phát thanh Con Đường Vĩnh phúc. Tôi tin Chúa Jesus và nhận Ngài là Cứu Chúa của tôi, tôi muốn Chúa tha tội cho tôi … Bây giờ tôi muốn chính thức trở thành một Cơ đốc nhân, nhưng tôi khộng biết phải làm sao. Gia đình tôi chưa có ai tin Chúa hết, tôi là người rất nhút nhát, e dè nên không biết hỏi ai . Xin quý vị chỉ dẫn cho tôi. Xin rất cám ơn.
Thưa Truyền đạo Hạnh, đây là thắc mắc của nhiều người. Họ đang theo một tôn giáo khác hay chưa theo đạo cả , bây giờ tin Chúa và muốn thành một tín đồ của Chúa. Họ không biết phải làm gì? Xin Truyền Đạo Hạnh giúp đỡ bằng cách chỉ  rõ những thủ tục như thế nào. Xin cảm ơn Cô Hạnh.
TRẢ LỜI 1
Xin chúc mừng vị đã gởi câu hỏi này. Bạn đã làm một quyết định tối quan trọng thay đổi cuộc sống của bạn lúc còn ở thế gian và cuộc sống đời đời trên thiên đàng.
Bạn hỏi: tôi tin Chúa và bây giờ tôi phải làm gì?
Làm thế nào để bắt đầu cuộc hành trình với Thượng Đế?
Có 3 việc quan trọng bạn đó cần phải làm .

  1. Cầu nguyện với Chúa.

Bước quan trọng nhất là phải cầu nguyện với Chúa, tức là nói chuyện với Chúa với nội dung gồm 5 điều sau đây:
(1) nhận biết mình là người có tội : tội của tổ tông mình, tội từ lâu này không thờ phượng Chúa mà lại thờ phượng các hình tượng khác và tội của chính mình
(2) thật lòng hối hận, ăn năn
(3) Tin nhận biết Chúa Jesus là Con của Đức Chúa Trời đã giáng sinh làm người và chịu chết để huyết của Ngài rữa sạch tội lỗi của loài người
(4) Tin nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa của mình
(5) xin Chúa tha tội cho mình và xin được làm con của Chúa
Bạn đó có thể cầu nguyện ngắn sau đây:
“ Lạy Chúa là Đấng tạo ra vũ trụ trời đất mênh mông, là Đấng Chúa tể của muôn loài,muôn vật trong đó có con. Con tên là ….  một tội nhận đang đứng trước mặt Chúa, thật lòng ăn năn về những vấp phạm của con. Con tin Chúa Jesus là con của Đức Chúa Trời đã giáng sinh làm người để chết thay cho loài người.  Xin Chúa nhân từ tha thứ tất cả tội của con và nhận con là con của Chúa. Xin Chúa giúp con sống tốt lành theo thánh ý của Chúa và xin Đức Thánh Linh từ nay dạy dỗ con, hướng dẫn con suốt cuộc đời còn lại của con. Con cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ, A-men

  1. Tìm đến một Hội Thánh của Chúa

Nhà thờ gồm những con người cùng chung một đức tin trong Chúa Giê Xu Christ . Đó là nơi có mối quan hệ thân hữu với nhau. Tôi khích lệ bạn nên tìm một nhà thờ tin vào Kinh Thánh trong khu vực bạn đang ở và nói với Mục sư về niềm tin mới của bạn trong Đức Chúa Giê Xu.

Mục đích thứ hai của nhà thờ là dạy Kinh Thánh. Bạn có thể học cách áp dụng lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời vào đời sống của bạn. Hiểu Kinh Thánh là chìa khóa cho một đời sống thành công và một cuộc sống Cơ Đốc đầy năng lực. “ Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.”

Mục đích thứ ba của nhà thờ là thờ phượng Chúa. Thờ phượng là tạ ơn Đức Chúa Trời về tất cả những việc Ngài đã làm! Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta, chu cấp mọi nhu cầu cần thiết cho chúng ta. Làm thế nào mà chúng ta không thể tạ ơn Ngài? Đức Chúa Trời là thánh khiết, công bình, yêu thương, nhân từ và đầy ân điển. Khải Huyến 4:11 cho biết: “Lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quí, và quyền lực: Vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên.

3. Dành một thời gian riêng biệt mỗi ngày dành cho Chúa:

Điều này rất quan trọng cho chúng ta trong việc sử dụng thời gian hằng ngày dành cho Chúa. . Một số người lựa chọn biệt riêng giờ sáng sớm, trong khi một số người khác chọn giờ buổi tối. Dùng thời gian đó để làm 2 việc:

(a) Cầu nguyện: Nói với  Chúa về những vấn đề bạn quan tâm hay những khó khăn của bạn. Cầu xin Đức Chúa Trời cho bạn sự khôn ngoan và hướng dẫn bạn. Cầu xin Chúa cung cấp những nhu cầu của bạn. . Đó là tất cả những gì mà bạn cầu nguyện.

(b) Đọc Kinh Thánh: Kinh Thánh chứa mọi điều bạn cần biết để sắp xếp cho một đời sống Cơ Đốc nhân thành công. Kinh Thánh chứa đựng sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời để làm cách nào có quyết định khôn ngoan, làm thế nào biết ý chỉ của Thượng Đế.  Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời cho đời sống chúng ta để được đẹp lòng Ngài .
CÂU HỎI 2
Thưa Cô
Như vậy, người tin nhận Chúa trước hết phải tự mình cầu nguyện với Chúa như cô đã chỉ dẫn , sau đó phải tìm một Hội Thánh để thờ phượng Chúa, và việc thứ ba là cầu nguyện mỗi ngày và dành thì giờ để đọc Kinh Thánh. Như vậy, tôi thấy làm một tín đồ mới của Chúa cũng không có gì khó khăn lắm. Tôi không biết một Cơ đốc nhân có bổn phận hay trách nhiệm gì với Chúa và với Hội Thánh. Xin cô Truyền đạo bổ túc thêm
TRẢ LỜI 2
Cảm ơn cô Phương Uyên đã nhắc tôi. Dĩ nhiên, khi chúng ta tham gia vào một tổ chức hay nhóm nào, chúng ta cũng có những trách nhiệm tối thiểu.
1. Chịu lễ Báp têm và dự Tiệc Thánh:

Sau khi tin Chúa rồi, người tín hữu mới sẽ học một số giáo lý căn bản để sau đó chịu lễ báp têm. Từ ngữ “Báp têm” nghĩa là dìm mình xuống nước.  Hành động dìm mình xuống nước giải bày việc bạn đồng chôn với Đấng Christ. Việc ra khỏi nước cho thấy sự sống lại của Đấng Christ. Chịu lễ báp têm là xác định chính bạn đồng chết, chịu chôn và được sống lại với Chúa Giê Xu

Lễ Báp têm không cứu được bạn, lễ Báp têm cũng không làm rửa sạch tội bạn. Báp têm đơn giản là thông báo công khai về đức tin của bạn trong Christ . Sau khi làm lễ báp têm rồi, bạn sẽ tham dự tiệc thánh tại Hội Thánh mà bạn đang thờ phưọng.
2.Dâng hiến
Khi chúng ta nhận Chúa Jesus là Đấng Cứu Thế của mình điều này đồng nghĩa với câu nói: Những gì chúng ta có, từ nay thuộc về Ngài.

Vì vậy, nhờ học Kinh thánh,Cơ-đốc nhân biết rằng Đức Chúa Trời là chủ của muôn vật. Chúng ta chỉ là quản gia, người được Chúa giao cho để sử dụng khi Chúa vắng mặt. Nghĩa là những gì chúng ta có thật ra đều là của Chúa cả.

Dâng hiến trong ngày Chúa nhật là tự nguyện, tự do cá nhân.
Hội Thánh không bó buộc chúng ta phải dâng hiến là bao nhiêu.

Nhưng Chúa Jesus quan sát Hội thánh dâng hiến
Chúa Jesus không nói đến luật 10% nhưng điều Ngài muốn nói là hình ảnh người đàn bà nghèo dâng 2 đồng đã làm Chúa vui lòng . Chúa phán:

Vì mọi kẻ khác lấy của dư mình bỏ vào, còn mụ nầy nghèo cực lắm, đã bỏ hết của mình có, là hết của có để nuôi mình”. (Mác 12:44)
Kính thưa quý khán thính giả – Vì thời gian phát hình có giới hạn nên chúng tôi tạm chấm dứt tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.
Chúng tôi xin kính chào và kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe, sống vui thỏa bình an.