61. Yêu Jêsus

Yêu Jêsus hiến dâng thân cho Ngài
Yêu Jêsus sống luôn luôn vì Ngài
Ta tiến lên vui rao truyền danh Chúa
Biết Jêsus sống cho Ngài mến yêu Ngài
Tình yêu Jêsus có gì đem ví sánh
Ngài yêu ta cam chết thay ta
Ta tiến lên vui rao truyền danh Chúa
Biết Jêsus sống cho Ngài mến yêu Ngài

Bài sau60. Ngài Là Vua
Bài trước103. GHẾT-SÊ-MA-NÊ