52. Thắc Mắc Về Sự Cứu Rỗi Trong Chúa Giê-xu

SỰ CỨU RỖI TRONG CHÚA JESUS CHRIST

Thưa quý khan thính giả
Các cơ đốc nhân đều biết, qua câu Kinh văn Sáng thế ký 15:6 , Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời và vì thế mà Đức Chúa Trời xem ông ta là công bình và nguyên tắc này cũng áp dụng cho loài người. Đó là ai tin vào Chúa Jesus thì có sự sống đời đời. 
Sự sống đời đời là một bảo đảm chắc chắn vì nó không xuất phát từ chúng ta hay từ việc làm của chúng ta . Nó là việc của Chúa Jesus đã làm trên cây thập tự và việc này hoàn tất, không thể thay đổi được.
Hôm nay, TTTG Việt nam có mời MS Trần Nhựt Thăng trở lại  tham dự buổi thảo luận về những thắc mắc xoay quanh vấn đề sự cứu rỗi được bảo đảm như thế nào .

Kính chào Mục sư
CÂU HỎI #1
Thưa Mục sư, tôi thấy có những người theo Chúa mà cuộc sống hoàn toàn không giống như một Cơ đốc nhân, cuộc sống bê bối của họ có liên quan gì đến sự cứu rỗi đời đời không? 
Theo tôi biết trong kinh thánh, Chúa Jesus cũng như Phao-lô đã nhiều lần cảnh cáo các Cơ đốc nhân. 
Ma-thi-ơ 24:13 “ Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu”. theo câu Kinh văn này, Chúa Jesus hình như cảnh cáo mọi người rằng đức tin phải bền vững nếu không thì sẽ không được cứu. Có phải như vậy không?

TRẢ LỜI #1
Kinh Thánh rõ ràng cho biết việc làm tốt lành hay xấu xa của con người, trước hay sau khi tin nhận Chúa không có ảnh hưởng gì với sự cứu rỗi. 
Rô-ma 3:20 xác nhận “ vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài…”
Và các câu kinh văn kế tiếp làm sáng tỏ câu hỏi này “ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi sự tin đến Đức Chúa Jêsus Christ, cho mọi người nào tin, chẳng có phân biệt chi hết,  vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ

Thưa các bạn

Điểm chủ yếu là chúng ta nhận sự cứu rỗi không qua việc làm tốt, hoặc do đời sống phúc đức thì chúng ta cũng không mất sự cứu rỗi vì việc làm xấu hay thiếu phúc đức của mình. Sự cứu rỗi là ân điển của Chúa mà chúng ta không xứng đáng nhận lãnh.
Tư tưởng cho rằng chúng ta nhận sự cứu rỗi bằng đức tin trong Chúa Jesus, nhưng chúng ta phải bảo tồn, giữ gìn duy trì sự cứu rỗi đó bằng việc làm tốt và bằng sinh hoạt tôn giáo không phải là lạ hay mới có trong thời đại chúng ta. 
Nó đã xuất hiện từ thời Tân ước. . Đó là vấn nạn của Hội Thánh Ga-la-ti. Phao lô viết và giảng giải cho họ. Ông gọi những người Ga-la-ti là ngu muội , và hỏi họ anh em cậy việc làm theo luật pháp, cậy việc làm tốt lành, cậy công tác tôn giáo lễ nghi  hay bởi tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời mà nhận lãnh sự cứu rỗi đời đời?  Dĩ nhiên là bằng đức tin. 
Rồi Phao-lô hỏi tiếp: Đã khởi đầu bằng Thánh Linh, sao bây giờ lại nhờ xác thịt làm cho trọn?  
Phao-lô cho biết là họ đã sai. Chúng ta không có sự cứu rỗi bằng việc làm thiện hay bằng sự thờ phượng trong nghi lễ tôn giáo, bằng những việc làm của xác thịt thì chúng ta cũng không thể duy trì ân điển cứu rỗi đó bằng những cách thức như thế đó được. 
Chúa ban sự cứu rỗi cho chúng ta bởi ân điển của Ngài thì Ngài cũng giữ gìn chúng ta trong sự cứu rỗi đó bằng ân điển của Ngài. 
Chắc chắn đời sống của Cơ đốc nhân không thể hoàn hảo để có thể duy trì, giữ gìn sự cứu rỗi này. 
Bạn có hút thuốc, say rượu ? Bạn có nhìn một thiếu nữ mà động lòng. Bạn có ý nghĩ hay lời nói không tốt về ai không? Bạn có nói dối bao giờ không? Bạn có chạy quá tốc lực không.  Khi vào trong mall, bạn có thèm muốn cái ví hay đôi giày quá đẹp không? 
Nếu thiên đàng chỉ dành cho những tín đồ có đời sống mẫu mực như kinh thánh đề ra thì thiên đàng sẽ trống không. Không có ai đủ tiêu chuẩn để vào thiên đàng.
Lý do có nhiều người sống trên thiên đàng vì , 2 Ti-mô-thê 2:13 viết “chúng ta không thành tín, song Ngài vẫn thành tín”. Tạ ơn Chúa vì Chúa lúc nào cũng giữ chữ TÍN. Còn chúng ta thì không luôn luôn như vậy. A-men.

CÂU HỎI #2 –
Nếu Mục sư nói như vậy thì khi tôi tin Chúa rồi, tôi được xem là công bình rồi, tôi được Chúa cứu rỗi và sự cứu đó được bảo đảm đời đời  thì tôi được quyền sống bê bối, không cần giữ gìn như Kinh Thánh dạy dỗ phải không? Hỏi cách khác: Nếu tôi được ban cho sự cứu rỗi đời đời thì đời sống của tôi dù tội lỗi, bê bối như thế nào cũng không thành vấn đề phải không?


TRẢ LỜI #2
Không. Ngàn lần không. 
Tôi không hề nói như vậy.
Kinh Thánh không hề có viết như vậy.

Kinh Thánh cho biết cuộc sống của chúng ta tuy không liên hệ tới việc chúng ta được lên thiên đàng hay không nhưng nếp sống của chúng ta, việc làm của chúng ta trên thế gian này có liên hệ đến việc chúng ta tiếp nhận khi vào thiên đàng. 
Hãy nghe I Cô-rinh-tô 3:11 “ chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, là Đức Chúa Jêsus Christ”. Câu kế tiếp cho biết nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ trình ra trong lửa .  
Công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình.  Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng. Còn về phần người đó, sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy.
Tôi xin lập lại nếu công việc của người đó bị tiêu hủy hết, nghĩa là không có một chút giá trị nào hết thì người đó vẫn được cứu.


CÂU HỎI #3
Thưa Mục sư, nếu tôi không cần phần thưởng trên thiên đàng thì tôi có thể sống theo ý tôi muốn, sống tự do, có license để phạm tội, không cần phải vâng lời Chúa dạy bảo phải không?


TRẢ LỜI #3
Đây là một vấn đề phải giải quyết thật rõ ràng. Chúng ta nên nhớ, khi chúng ta tin nhận Chúa, Chúa có kết ước với con dân Ngài rằng Ngài sẽ đặt Thánh linh vào lòng mỗi người. Đức Thánh Linh sẽ ngự trong chúng ta. Ngài sẽ làm gì? Ngài làm nhiều việc lắm nhưng một trong những điều mà Đức Thánh Linh làm là sẽ cáo tránh chúng ta mỗi khi chúng ta làm sai.

Giăng 16:8 “ Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. 

Kinh thánh có một thí dụ
Hãy nghe ông Đa-vít làm chứng. 
Sau khi ông ta phạm tôi cùng với Bêt-sê-ba. Ông cho biết “ Chúa ơi! xin chớ nổi thạnh nộ mà quở trách tôi, Cũng đừng nóng giận mà sửa phạt tôi 2 Vì các mũi tên Chúa gắm mình tôi, Và tay Chúa đè nặng trên tôi. 3 Bởi cơn giận Chúa, thịt tôi chẳng nơi nào lành; Tại cớ tội lỗi tôi, xương cốt tôi chẳng được an nghỉ. 4 Vì sự gian ác tôi vượt qua đầu tôi; Nó nặng quá cho tôi, khác nào một gánh nặng.  5 Tại cớ khờ dại tôi, các vết thương tôi thối tha và chảy lở.

Điều gì xảy ra cho Đa-vít? Đức Thánh Linh đang cáo buộc ông về tội lỗi mà ông vấp phạm. Để rồi cuối cùng Đa-vít ăn năn, Câu 18 “ tôi sẽ xưng gian ác tôi ra, Tôi buồn rầu vì tội lỗi tôi”. 
Đó là công việc của Chúa Thánh Linh khi Ngài ở trong lòng anh em.

Trước khi tôi giao cuộc sống của tôi cho Chúa, tôi dễ dàng nói dối, hách dịch , ham muốn đàn bà, không quan tâm người khác. Tôi phạm tất cả mọi thứ tội lỗi không chút đắn đo, không chút vương vấn trong lòng. Rồi tôi tin Chúa, cuộc sống củ vẫn không thay đổi nhưng mỗi lần tôi nói không đúng sự thật, tôi cảm thấy không tốt, không thể tự bào chữa. Tôi thấy khó chịu trong lòng. Đó là công việc của Thánh Linh trong tôi hành động. Bây giờ thì chắc chắn là không thể nói dối được nữa rồi.

Hãy nghe thật kỷ.

Nếu có ai đó nói với bạn rằng với sự bảo đảm đời đời về ơn cứu rỗi , bạn được phép tiếp tục  phạm tội, tôi quả quyết với bạn rằng người đó chưa bao giờ có kinh nghiệm hay chưa từng đối diện trước sự cáo trách của Chúa Thánh Linh. Nếu họ từng trải qua thì chắc chắn họ sẽ không nói như vậy.  

Không phải chỉ vì phần thưởng mà bạn sống vâng theo lời Chúa , bạn thử sống theo ý mình, theo điều mình muốn, để rồi sống trái với ý Chúa, bạn sẽ thấy điều gì xảy ra trong đời sống của bạn. Nếu Chúa không cáo trách bạn, bạn hãy cẩn thận tự xét mình bạn có thật sự là con dân của Chúa hay không, Bạn có phải là một cơ đốc nhân không? tại sao Đức Thánh linh không ở trong bạn và cáo trách bạn.

Kính thưa quý khán thính giả, vì thời gian phát hình của chúng ta có giới hạn nên chúng tôi phải chấm dứt cuộc trò chuyện tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại trong lần phát hình lần sau để tiếp tục trình bày với quý vị:
Xin kính chào và hẹn gặp lại trong kỳ phát hình sau.
Kính chào.