5. Làm Sao Biết Điều Đó Đến Từ Chúa

Đaniên 4: 4-18  Chiêm bao của vua Nê-bu-cát-nết-xa
Câu gc: Công Vụ 2:17

CÂU CHUYỆN THỜI ĐÔNG CHÂU
Trong Đông Châu Liệt Quốc có ghi vua Triệu một hôm nằm mộng thấy mình mặc áo hai sắc, cỡi con rồng bay lên trời, nhưng bay một lúc bỗng rớt xuống, hai bên có hai toà núi vàng, núi ngọc, ánh sáng lòe cả mắt. Khi tỉnh dậy, vua Triệu đòi quan Đại Phu Triệu Vũ để đoán mộng. Triệu Vũ nói:

 • Mặc áo hai sắc tức là kết hợp, liên minh. Bay lên trời là biểu hiệu sự tấn tới nhanh chóng, rớt xuống đất là được đất, núi vàng núi ngọc là quan cảnh giàu sang. Cứ như điềm này thì Đại vương tất gặp cơ hội làm cho nước rộng dân giàu.

Vua lại mời quan Thái sử là Cảm đến để đoán thêm. Cảm tâu:

 • Áo hai sắc là dấu hiệu tàn tệ. Cỡi rồng chưa đến nơi đã rớt xuống là công việc thất bại, vàng ngọc chỉ thấy chớ không dùng được là việc bất tường. Cứ theo ngu ý thì đây là điềm dở. Xin Bệ hạ cẩn trọng.

Cùng một giấc mộng, hai lời bàn hoàn toàn khác nhau. Vua Triệu tin ai?
Sách ĐCLQ cho biết vua tin theo đại phu Triệu Vũ. Con người thường muốn và thích nghe những lời bàn tốt. Không ai muốn nghe điều xấu sẽ xảy ra. Vua Triệu gây chiến với Tần,bị thất trận , mất 40 vạn quân , mất 17 thành. Kinh đô sắp bị vây. Sau đó phải cắt thêm 6 thành để cầu hòa với Tần.

KINH THÁNH & CHIÊM BAO

Trong Kinh Thánh, có nhiều lần Đức Chúa Trời dùng  chiêm bao mà để báo trước những điều sẽ xảy ra. Ngay cả những nhân vật không thờ phượng Chúa, như Abimêléc, vua Ghê-ra trong cơn chiêm bao ban đêm, Đức Chúa Trời hiện đến cùng vua mà phán rằng:”ngươi sẽ chết vì người đàn bà mà người vừa bắt vì nàng có chồng rồi” trong Sáng 20:3
Chúng ta, có người nằm mộng, có người thấy những khải thị hay những dấu hiệu lạ kỳ và cũng có người không bao giờ có những điều đó. Điều đó chẳng có gì mới lạ. Nhưng tất cả chúng ta đều có những thắc mắc chung
BA THẮC MẮC CHUNG
1 . Trước nhất, nằm mộng, khải thị hay dấu lạ từ Chúa ngày nay có còn tồn tại không?

Trả lời thắc mắc này, tôi muốn dùng lời tuyên bố của sứ đồ  Phi-e-rơ , trong ngày lễ Ngũ Tuần, trước dân chúng, khi ông nhắc lời tiên tri của Giô-ên rằng:”

Đức Chúa Trời phán: Trong những ngày sau rốt, Ta sẽ đổ Thần ta khắp trên mọi xác-thịt; Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri, Bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ, Và các người già cả sẽ có chiêm bao (Công Vụ 2:17).

Theo đó, ngày nay là những ngày sau rốt, những hiện tượng như nằm chiêm bao, những điềm lạ, những khải thị từ Đức Chúa Trời chắc chắn vẫn còn xảy ra.

2. Thắc mắc thứ hai, nếu còn tồn tại, làm sao biết điều đó, chiêm bao, những điềm lạ, những khải thị đến từ Chúa ?
3. Thứ ba, nếu các điều đó đến từ Chúa thì chúng ta giải thích như thế nào, chúng ta dựa vào ai, vào điều gì hay cái gì để có sự chỉ dẫn mà lượng giá các sự mầu nhiệm khó hiểu đó.
Bài chia sẻ hôm nay nhằm trả lời hai câu hỏi sau cùng này.

TRÁNH HAI THÁI ĐỘ CỰC ĐOAN
Thông thường , chúng ta đối diện với 2 cực đoan:

 • Cho rằng các hiện tượng đó không bao giờ xảy ra từ Chúa. Nhiều giáo sư về Kinh Thánh nghĩ rằng nếu có chiêm bao, khải thị hay dấu kỳ phép lạ xảy ra, chắc chắn nó không đến từ Chúa.
 • Cho rằng các hiện tượng này xảy ra bình thường và một phần trong đời sống của một Cơ đốc nhân. Nhiều nhà Truyền giáo chia sẻ những chiêm bao, khải thị, dấu lạ của họ trên truyền hình và còn bảo rằng, nếu các điều đó không xảy ra cho những người khác cũng là chuyện bình thường. Xin đừng có mặc cảm khi không thấy nó xảy ra cho mình.

Tôi muốn cùng với quý vị tìm xem sự thật của vấn đề này nằm ở đâu giữa hai cực đoan này. Dĩ nhiên, chúng ta phải dùng Kinh Thánh để giải quyết vấn nạn này.

LÒNG MUỐN VỀ NHỮNG LẠ KỲ, MẦU NHIỆM

Chúng ta, dù hệ phái nào, tín lý nào, cũng muốn có những chiêm bao, khải thị hay thấy một dấu lạ xảy ra trong cuộc đời của mình. Dù chúng ta là ai, từ đâu đến cũng muốn thấy một lần trong đời được chứng kiến cảnh Đức Chúa Trời dùng quyền năng tối thượng bẻ gẫy luật thiên nhiên xảy ra trực tiếp với chúng ta.
Tôi tin chắc rằng, một khi chúng ta nhận một dấu lạ, một khải thị, một chiêm bao đến từ Chúa thì không ai dám lơ là, chểnh mảng mà dám cãi lại Đức Chúa Trời.
Chúng ta muốn được Chúa nói trực tiếp với mình. Tuy nhiên, nếu Chúa không làm như thế với mình mà chỉ nghe người khác kể lại kinh nghiệm đó thì chúng ta phải làm sao ? Tin hay không tin? Có phương pháp nào để giúp chúng ta biết thực hư?

LOẠI CÔNG DÂN HẠNG HAI
Vấn đề là nếu có một người có chiêm bao hay có khải thị hoặc nhìn thấy dấu lạ thì lại có cả ngàn người khác không hề có được như vậy. Có hàng ngàn người cả đời theo Chúa mà không nhận một chiêm bao hay dấu lạ từ Đức Chúa Trời.
Những người như thế tự thấy mình thuộc loại công dân loại hai – second class citizens – của nước Trời . Rồi câu hỏi hiện ra: có gì không ổn cho tôi? Có phải tôi không có đức tin tốt, tôi cầu nguyện không đủ?  Càng hại hơn là dù chúng ta biết những câu hỏi đó không đúng sự thật nhưng nó vẫn ăn sâu trong lòng vì những người kia có những chiêm bao, có những khải thị, có thấy chứng kiến những dấu lạ còn mình thì không!
Vị nào thuộc loại công dân thứ nhất, không cần nghe bài chia sẻ này. Tôi muốn chia sẻ hôm nay với những người thuộc về công dân sắp hạng nhì.
BỐN ĐIỀU KHÔNG THỂ CHỐI CÃI ĐƯỢC

Tôi bắt đầu đưa ra bằng 4 thực tế hiển nhiên về những chiêm bao, khải thị và dấu lạ.

Điều # 1: Trong Kinh Thánh, chúng ta biết nhiều lần Đức Chúa Trời tiết lộ ý muốn của Ngài bằng nhiều cách khác nhau.
Có nhiều trường hợp được Kinh Thánh ghi lại như Đức Chúa Trời gọi  Ap-ram rời quê hương đến vùng đất Ca-na-an, Chúa làm bụi cây cháy mà không tàn cho Môi se chú ý, Gia Cốp chiêm bao thấy một cây thang bắc từ đất lên tận trời, Giô sép chiêm bao, Sa-mu-ên nghe tiếng phán của Đức Chúa Trời từ lúc còn nhỏ, Đa-ni-ên nhận khải thị về bốn con thú, Giô-sép chiêm bao về hài nhi Jesus, Phi-e-rơ thấy những con thú chẳng tinh sạch từ trời sa xuống,Phao lô nghe tiếng phán của Chúa Jesus trên đường đến thành Đa mách. Phao lô thấy một người ở thành Maxê-đoan. Và nhất là những điều mà Giăng thấy khi còn ở trên đảo Bát mô mà ông đã ghi lại trong sách Khải Huyền.

Điều # 2: Kinh Thánh cho chúng ta biết, Đức Chúa Trời  dùng phương pháp thông đạt, truyền thông theo kiểu này một cách không thường xuyêncũng như Ngài dùng cách này cho tất cả mọi người xuất hiện trong Kinh Thánh đâu.
Tuy những trường hợp như vậy xảy ra rất nhiều trong Kinh Thánh nhưng phải nhớ rằng trong chiều dài của thời gian khoảng 1,500 năm của lịch sử mà Kinh Thánh nói đến , những hiện tượng đặc biệt này chỉ  xảy ra một cách “thỉnh thoảng” mà thôi.
Nếu chúng ta nhìn vào lịch sử Kinh Thánh, dường như những biến cố lạ thường này phần lớn xảy ra trong ba thời kỳ chánh: Môi-se và thời kỳ rời Ai cập để sống lang thang trong sa mạc, thứ hai những ngày của tiên tri Ê-li và E-li-sê, thứ ba lúc Chúa Jesus thi hành chức vụ ở thế gian hơn ba năm và những năm đầu của Hội Thánh thứ nhất.
Như vậy có thể nói, trung bình người Do Thái thời Cựu Ước và trung bình Cơ đốc nhân thời Tân ước rất hiếm khi chứng kiến những dấu hiệu bất thường .

Điều # 3: Đức Chúa Trời phần lớn dùng những phương cách đặc biệt này để công bố ý muốn của Ngài trong những biến cố quan trọng của lịch sử– Nghĩa là ít khi dùng vì lý do cá nhân.
Ngài nói chuyện với Môi-se để dùng Môi se đưa dân của Ngài ra khỏi nước Ai cập. Ngài nói với Giô sép để tiết lộ chương trình của Ngài cho nước Do Thái, Ngài nói với Phi-e-rơ để sứ đồ này hiểu chương trình của Ngài đối với dân ngoại. Ngài nói với Phao-lô để Phao lô rao truyền Phúc Âm vượt khỏi Tiểu Á mà tiến sang Âu Châu là Hy lạp và La mã.

Điều # 4: Tuy nhiên, Đức Chúa Trời vẫn dùng những phép lạ như chiêm bao, lời phán, dấu lạ để hướng dẫn cá nhân người của Chúa để dẫn đến công việc mà Ngài đã định và dành sẵn cho người đó.
Chúng ta nghe nhiều câu chuyện của nhiều cá nhân đáng kính thuật lại khi họ nghe tiếng Chúa hay phép lạ Chúa làm trong đời sống của họ.

John Calvin là một ví dụ điển hình. Ông là nhân vật góp công để hệ thống hoá phong trào cải cách Tin Lành. Bộ sách Giải kinh của ông 300 năm qua vẫn còn được tái in nhiều lần. Ông đã thuật lại rằng khi người ta mời ông trở lại Geneva, ông định từ chối nhưng sau đó ông nhận lời. Ông nói:” tôi có cảm giác bàn tay Chúa để lên vai tôi và đẩy tôi đi” Chúng ta biết, ông John Calvin không phải là người mê muội, ông rất khôn ngoan, thông minh và thường dùng lý trí để phán đoán nên khi ông tuyên bố rằng” ông cảm thấy có bàn tay của Chúa đặt lên vai ông thì đó phải là một sự thật vì với ông, ông không cần thêm thắt việc này để được hấp dẫn người nghe. Ông đã quá nổi tiếng lúc đó rồi.
Điều chắc chắn, Chúa không dùng những phương tiện truyền đạt như thế này để giúp cá nhân đó nổi tiếng và chính nhân vật nhân được chỉ thị của Chúa cũng biết như vậy.

II. NĂM ĐIỀU CĂN BẢN CỦA THÁNH KINH VỀ VẤN ĐỀ NÀY:

Hãy nghiên cứu cẩn thận 5 đoạn Kinh văn để giúp chúng ta có căn bản tổng thể về vấn đề này.

 • Dân số ký: 12:6-8

Ngài phán cùng hai người rằng: Hãy  nghe rõ lời ta. Nếu trong các ngươi có một tiên tri nào, ta là Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng người trong sự hiện thấy, và nói với người trong cơn chiêm bao. 7 Tôi tớ Môi-se ta không có như vậy, người thật trung tín trong cả nhà ta. 8 Ta nói chuyện cùng người miệng đối miệng, một cách rõ ràng, không lời đố, và người thấy hình Đức Giê-hô-va. Vậy, các ngươi không sợ mà nói hành kẻ tôi tớ ta, là Môi-se sao?
Đức Chúa Trời cho chúng ta biết rõ một điều: Tiên tri nhận khải thị và chiêm bao còn Môi se được Chúa nói chuyện trực tiếp, rõ ràng không bí ẩn hay phải giải lý gì cả.
Giấc mơ (dream)  Giấc mơ là một sự tiếp nhận thông tin đến từ Chúa, như đã được ghi chép rất nhiều trong Thánh Kinh, hoặc là một sự tiếp nhận thông tin đến từ Sa-tan và các tà linh khác. Thánh Kinh không ghi lại trường hợp nào giấc mơ đến từ Sa-tan hoặc tà linh nhưng trong dân gian thì hiện tượng này xảy ra rất nhiều. Nhiều người nằm mơ:

 • Thấy người chết hiện về trong giấc mơ đòi hỏi cúng bái.
 • Thấy người thân hiện về báo cho biết là người ấy đã bị chết.
 • Thấy các thần tượng sai bảo làm việc này, việc nọ…

Khải tượng (vision)  là những điều nhìn thấy trong tâm linh vào lúc tỉnh táo, không phải lúc ngủ mê như giấc mơ. Khải tượng có thể đến từ Thiên Chúa hoặc từ Sa-tan và các tà thần.

Chúng ta biết Thiên Chúa ra lệnh tiêu diệt đồng bóng và các thầy tà thuật.

Chúng ta chớ quên đoạn Kinh văn nói trên của Đức Chúa Trời. Chiêm bao, khải thị hay dấu lạ rất khó hiểu, khó phân biệt nó xuất phát từ Chúa hay Satan. Chúa nhấn mạnh:      ” Nếu trong các ngươi có một tiên tri nào, ta là Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng người trong sự hiện thấy, và nói với người trong cơn chiêm bao. 

Và điều quan trọng khác nữa là chúng ta cần phải hiểu chính xác ý nghĩa của nó là gì.  Vì Chúa nhấn mạnh rằng khi Chúa nói với Môi-se thì Ngài nói “một cách rõ ràng, không lời đố” nghĩa là chiêm bao, khải thị hay dấu lạ xảy ra  không rõ ràng và như một lời đố.
Một thanh niên vừa tốt nghiệp Trung học, nhìn lên trời thấy đám mây bay qua. Đám mây có hình bản đồ nước Nhật. Anh ta bèn giải thích rằng Chúa muốn mình qua Nhật bản để làm giáo sĩ ở đó. Làm sao biết đám mây đó không phải là nước Việt Nam, Hàn quốc hay Argentine vì các nước này có bản đồ tương đối giống nhau và anh ta có biết chỉ vài giây sau đó hình đám mây sẽ biến đổi thành hình khác rồi.
Một câu thanh niên đang yêu. Anh nhìn lên trời thấy hai con chim đang bay thật ung dung. Chàng ta quyết đoán: Ồ! Đó là dấu hiệu của Đức Chúa Trời. Ngài tán đồng chúng ta lấy nhau”. Nhưng,  biết đâu hai con chim đó có thể là hai con chim đực hay hai con chim cái !
Dân số ký 12:6-8 cho biết là ngay cả chúng ta có thấy một chiêm bao, một khải thị hay một dấu lạ này đó, việc quan yếu là phải hiểu chính xác ý nghĩa của hiện tượng đó. Đừng bao giờ dùng nó để đáp ứng cho một ước vọng riêng tư hay dùng nó để làm phương tiện để thuyết phục chính mình hay người khác về một ý định của mình đã có từ trước.

 •  Thi Thiên 119:105

Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi.
Chúng ta đã nghe câu kinh văn này nhiều lần rồi. Ánh sáng mà chúng ta đang cần là gì? Nơi nào chúng ta tìm ra ánh sáng đó ? Đó là quyển Kinh Thánh! Kinh Thánh có đầy đủ những lời chỉ dẫn của Chúa. Kinh Thánh tiết lộ ý muốn của Ngài cho chúng ta.

 • Jeremiah 23:25-29

Ta nghe điều những kẻ tiên tri nầy nói, chúng nó nhân danh ta mà nói tiên tri giả dối, rằng: Ta có chiêm bao; thật, ta có chiêm bao!  26 Những tiên tri ấy, theo sự dối trá của lòng mình mà nói tiên tri, chúng nó có lòng ấy cho đến chừng nào? 27 Chúng nó mỗi người thuật chiêm bao cùng kẻ lân cận, tưởng sẽ khiến dân quên danh ta cũng như tổ phụ chúng nó vì Ba-anh quên danh ta. 28 Khi tiên tri nào có chiêm bao, hãy thuật chiêm bao ấy đi; còn kẻ nào đã lãnh lời ta, hãy truyền lại lời ta cách trung tín! Đức Giê-hô-va phán: Rơm rạ há xen vào với lúa mì sao? 29 Lời ta há chẳng như lửa, như búa đập vỡ đá sao? Đức Giê-hô-va phán vậy.
Quý vị có nhận ra sự so sánh trong đoạn Kinh văn này không?
Có những chiêm bao không đến từ Đức Chúa Trời.
Chiêm bao hay tiên tri khải thị từ những kẻ dối lòng sẽ giống như rơm rạ còn lời của Chúa là lúa mì. Rơm rạ bị gió thổi cuốn đi còn lời Chúa vẫn còn mãi mãi.

Lời cảnh cáo thật rõ ràng: Đừng tin vào những chiêm bao, chỉ tin vào lời Chúa mà thôi.Đừng thấy có người khoe khoang rằng có chiêm bao, có khải thị hay có thấy những dấu lạ mà nãn lòng. Hãy kiên định nhận lãnh lời Chúa mà rao truyền nó một cách trung tín.

 • 2 Timothy 3:16-17

Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, 17 hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trang bị sẵn để làm mọi việc lành. 
Kinh văn này dạy chúng ta rằng: Lời Chúa trong Kinh Thánh là đủ rồi. Không cần thêm. Không ai có thể bớt. Đức tin phải bắt nguồn từ lời Chúa. Ý Chúa tìm thấy từ lời của Ngài.
Tất cả mọi khải thị, chiêm bao, giải mộng, dấu lạ phải được giải thích theo căn bản của Thánh Kinh. Nếu mâu thuẫn hay trái với Thánh Kinh thì chắc chắn hiện tượng đó không đến từ Chúa.

 • 1 Thessalonians 5:19-22

 

Chớ dập tắt Thánh Linh; 20 chớ khinh dể các lời tiên tri; 21 hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy. 22 Bất cứ việc gì tựa như điều ác, thì phải tránh đi.
Nếu co nghe một bài giảng trên Truyền Hình mà vị Mục sư cho là thông điệp của Đức Chúa Trời. Hãy dùng Kinh Thánh mà đối chiếu, mà thử nghiệm. Ai đến cùng quý vị và nói:” tôi có một khải tượng mà Chúa muốn chúng ta làm” Hãy xem điều này có được Chúa dạy dỗ hay không. Hãy dứt khoát từ chối nếu nó không phù hợp với những đặc tính mà Kinh Thánh mô tả.
Tôi muốn khuyên quý vị một điều: Đừng bao giờ lấy một quyết định quan trọng mà chỉ dựa vào kinh nghiệm siêu nhiên. Hầu hết đều dẫn vào sự sai lầm. Đừng cưới một người dựa vào khải thị. Đừng chọn ngành học căn cứ vào giấc mơ. Đừng đi công tác ở Cam bốt chỉ vì nhìn vào đám mây.

THỬ NGHIỆM BỐN CHIỀU

 • Thử nghiệm bằng Kinh Thánh.

Dùng lời Chúa. Xem nó có phù hợp với lời của Ngài không. Nó có phản ảnh những tánh chất của Chúa Jesus không. Nó có đưa chúng ta gần hơn với Chúa không.

 • Thử nghiệm bằng thời gian.

Ví dụ chúng ta nhận được một dấu hiệu siêu nhiên trong lúc cần có một quyết định quan trọng. Hãy dành một thời gian suy lường, thử nghiệm và chờ đợi. Nếu dấu lạ này đến từ Chúa thì chắc chắn nó sẽ không thay đổi dù thời gian trôi qua là một tuần hay một tháng. Nhiều người quá nóng lòng, quá vội vã vì nghĩ rằng họ nhận thông điệp đó từ Chúa trở thành bất loạn, mất sự khôn ngoan, gấp gáp mà tự huỷ hoại cuộc sống đức tin bằng cách chê trách người nọ người kia. Nếu thông điệp đó đến từ Chúa, nếu dấu hiệu đó là của Chúa, nếu khải thị đó từ Chúa, nó sẽ còn là sự thật dù quý vị chần chờ để thử nghiệm. Chúa không bỏ cuộc với quý vị đâu nếu Chúa đã chọn rồi.

 • Thử nghiệm bằng sự cố vấn.

Càng nhiều cố vấn càng bảo đảm hơn. Ít khi Đức Chúa Trời nói với quý vị mà không có ai chung quanh quý vị không nhận ra đó là lời từ Chúa.Nếu nó đến từ Đức Chúa Trời, những người của Chúa, những Cơ đốc nhân chân chính sẽ tức khắc nhận ra .

 • Thử nghiệm bằng sự xác nhận.

Nếu quý vị có chiêm bao, có một khải thị hay có một điều gì bất thường xảy ra mà dường như là một thông điệp từ Đức Chúa Trời, quý vị hãy trực tiếp nêu thắc mắc đó với Ngài. Xin Chúa xác nhận và tôi tin chắc rằng Chúa sẽ vui vẻ mà xác nhận. Đừng bao giờ lấy một quyết định quan trọng cho đến khi quý vị nhận sự xác nhận của Chúa bằng một nguồn khác.

III. KẾT LUẬN: NĂM ĐIỀU CẦN ÁP DỤNG

1. Đừng coi thường, bỏ qua.
Mặc dù tôi không khuyến khích hay ủng hộ các chiêm bao, khải thị hay mong muốn nhận những dấu lạ, nhưng tôi không khuyên quý vị bỏ qua, hay mặc kệ nó. Chúng ta không đứng về một cực đoan mà khăng khăng từ chối những hiện tượng đặc biệt này. Tôi không muốn trở nên người quá lý trí trong đức tin mà nói rằng:” Chúa ơi, tôi biết Ngài chỉ nói với chúng con theo cách này chớ không bao giờ qua cách kia”
Chúa là Đức Chúa Trời. Ngài có trăm ngàn cách để ban thông điệp cho chúng ta theo cách Ngài muốn. Vì vậy chúng ta không thể không để ý đến mà vội vàng bài bác.

2. Đừng tìm kiếm, mong đợi.
Đừng tìm kiếm những dấu lạ. Đó là nơi mà thiên hạ gặp khó khăn. Đừng mong đợi điều hiếm có xảy ra cho mình. Rất nhiều Cơ đốc nhân không bao giờ có dịp thấy phép lạ, điều lạ xảy ra trong cuộc đời của mình. Điều đó không có nghĩa là người đó không có Thánh Linh hay không đầy dẫy Thánh Linh. Không có chỗ nào trong Kinh Thánh cho rằng Cơ đốc nhân phải có chiêm bao, khải thị hay những dấu lạ để chứng minh đó mới là cơ đốc nhân thật sự. Chúa yêu tất cả con dân của Ngài.

3. Đừng cố gắng nài ép Đức Chúa Trời nhúng tay.
Có một số người đang cố gắng làm điều này. Họ kiêng ăn cầu nguyện:” Con kiêng ăn cho đến khi Chúa ban cho con một dấu lạ” Đây là một lỗi lầm trầm trọng.

4. Hãy mở lòng để Thánh Linh hành động.
Đức Thánh Linh muốn hướng dẫn cuộc sống của chúng ta. Đừng quá cố chấp, khăng khăng với lập trường hay suy nghĩ của mình. Đừng bao giờ cho rằng mình lúc nào cũng đúng. Hãy buông mình hay gieo mình trong ân sủng của Thánh Linh để Ngài ban cho chúng ta một con đường mà Ngài thấy phù hợp với tình thế, thời điểm và con người cá nhân chúng ta.

5. Xây dựng cuộc sống theo Lời Chúa.
Đừng phạm vào lỗi lầm là xây dựng cuộc đời mình theo một chiêm bao, một khải thị hay một điềm lạ kỳ. Đức Chúa Trời không bao giờ để chúng ta bị lệ thuộc vào một thông điệp khó hiểu, khó giải nghĩa, mù mờ trái với sự dạy dỗ của Thánh Kinh.
Chúng ta không thể đồng nhất ước mơ với khải tượng. Ước mơ đến từ chúng ta và khó thể hiện thực. Khải tượng đến từ Thiên Chúa hoặc tà linh.

Chúng ta cũng không thể đưa ra ý muốn của mình cho Chúa đóng dấu chấp thuận, mà chúng ta phải sống và làm theo thánh ý của Cha chúng ta ở trên trời. Người thật sự ở trong Chúa sẽ nghe được tiếng gọi của Chúa, sẽ biết được Chúa ban cho mình những ân tứ gì, và sẽ hết lòng, hết sức làm theo tiếng gọi của Ngài.

Đức Chúa Jesus phán: “Chiên Ta nghe tiếng Ta!”

Chiên thật của Chúa đương nhiên nghe tiếng Chúa, không cần phải cầu xin cho được nghe tiếng Chúa! Điều duy nhất con dân Chúa cần cầu xin đó là: cầu xin Chúa ban cho sự khôn ngoan và được kết quả trong sự hầu việc Chúa của mình.

Bài sau4. Khi Bất Đồng Ý Kiến
Bài trước6. Ngồi Đây Chờ Chết Sao