47. SỰ CỨU RỖI TRONG CHÚA JESUS CHRIST- Bài 2

SỰ CỨU RỖI TRONG CHÚA JESUS CHRIST
Our Salvation in Jesus Christ
Bài Thứ Hai  – SỰ CỨU RỖI – BẢO ĐẢM ĐỜI ĐỜI.
Bài này được viết dựa theo bài giảng “Salvation – Eternal  Security” của Mục sư Lon Solomon (Senior Pastor MBC) – Genesis Part 28

Trong tuần trước, tôi có chia sẻ phần thứ nhất của loạt bài về sách Sáng Thế ký qua chủ đề SỰ CỨU RỖI TRONG CHÚA JESUS CHRIST. Trong phần đầu của loạt bài này, tuần trước chúng ta đã học qua sự vận hành của chương trình cứu chuộc của Chúa Jesus .

SỰ VẬN HÀNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH CỨU RỖI CỦA CHÚA JESUS
Những ai tin vào chương trình đó, tin vào vai trò của chúa Jesus, tin vào sự chết của Ngài trên cây thập tự, tin ngài là Đấng cứu Thế thì tức khắc được Đức Chúa Trời xem như là người công bình và  cho phép người đó dù là tội nhân được về sống trên thiên đàng.

  1. Chúng ta đã nghiên cứu qua câu Kinh văn Sáng thếký 15:6 , Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời và vì thế mà Đức Chúa Trời xem ông ta là công bình. Chúng ta hiểu chữ Hy lạp “Logizomai”  có nghĩa là credited, counted hay imputed , có nghĩa đen là gởi một số tiền vào tài khoản ngân hàng của một người. Và kinh thánh dạy chúng ta rằng để đáp lại lòng tin của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời gởi vào account của ông Áp-ra-ham sự công bình.

Tuần rồi chúng ta cũng nghiên cứu Ro-ma 4:23 để biết rằng ân điển này không chỉ áp dụng cho Áp-ra-ham mà cho chúng ta nữa. Đức Chúa Trời sẽ xem bất cứ ai là người công bình nếu người đó tin vào Chúa Jesus là Đấng mà Đức Chúa Trời làm cho sống lại từ sự chết.

  1. Chúng ta cũng học thêm rằng sự “xem là công bình” không có nghĩa là chúng ta thật sự là người công bình vì chúng ta vẫn còn phạm tội nhưng đó chỉ là vì Đức Chúa Trời ban đặc ân công bình cho những ai tin vào Chúa Jesus. “Được xem là Công bình” không do việc làm tốt của chúng ta. Đó là một ân điển của Chúa.
  2. Chúng ta cũng biết thêm điều thứ ba là khi “được xem là công bình” thì tất cả tội lỗi của chúng ta đã được Chúa Jesus dùng huyết báu của Ngài đổ trên cây thập tự mà rửa sạch;  tôị lỗi được thanh toán trọn vẹn.

Hôm nay, chúng ta bắt đầu tìm hiểu những thắc mắc nảy sinh sau khi nghe bài chia sẻ thứ nhất.

CÂU HỎI 1 – CƠ ĐỐC NHÂN CÓ THỂ MẤT SỰ CỨU RỖI KHÔNG?

Câu hỏi quan trọng nhất là Cơ đốc nhân có thể nào mất sự cứu rỗi, mất tình trạng “được xem là công bình” không? Nghĩa là sự sống đời đời trên thiên đàng mà Chúa hứa có được bảo đảm không?
Mục sư Solomon có kể một câu chuyện về ông:
“Tôi được đến biết Chúa trên đường Chapel Hill, N. Carolina qua nhà truyền giáo ngoài đường Bob Eckhart. Tôi được hướng dẫn cầu nguyện tin Chúa qua một phụ nữ gốc Phi châu tên là Coralee Goodman. Cô Coralee làm việc cho gia đình tôi và trong 21 năm bà đã cầu nguyện cho tôi. Theo tôi biết thì bà là người duy nhất cầu nguyện cho tôi được Chúa cứu tôi và cuối cùng tôi đến với Ngài.
Bốn năm sau, 1975, cô Coralee bi ung thư và nằm bệnh viện ở vùng Washington này. Tôi đến thăm bà. Tôi ngồi trên giường, nắm tay bà và trò chuyện. Tôi an ủi bà rằng rồi đây chúng ta sẽ gặp nhau trên thiên đàng. Và bà đã đáp lại. Tôi cứ tưởng rằng bà cũng đồng ý với tôi là sẽ gặp nhau trên thiên đàng. Nhưng bà đã làm tôi sửng sốt, ngạc nhiên vô cùng. Nghĩa là bà làm tôi chưng hửng. Bà là một tín đồ tốt, lúc nào cũng trung tín với Chúa, người đã liên tục cầu nguyện cho tôi tin Chúa, bây giờ bà đang nằm trên giường bệnh chờ chết, chờ ngày gặp Chúa vậy mà bà nói rằng bà không chắc sẽ về thiên đàng, không chắc có sự sống đời đời với Chúa, không biết bà có sự bảo đảm cứu rỗi đời đời.

Thưa quý vị
Đức Chúa Trời muốn các con dân Ngài sống trong lo lắng như vậy sao?
Không, ngàn lần không !

Khi là con dân Chúa, Chúa muốn chúng ta tuyệt đối, hoàn toàn, trọn vẹn , dứt khoát, toàn bộ, không lập lờ, chắc chắn, không nghi ngờ, không khả nghi, rõ rệt ,không lay chuyển….Tôi muốn có chữ nào khác để thêm vào để bảo đảm rằng sự sống đời đời, sự cứu rỗi đời đời là tuyệt đối ban cho Cơ đốc nhân thật sự.

Tôi và quý anh chị em có sự sống đời đời. Chắc chắn, không lung lay.
Kinh Thánh bảo đảm điều này.

Mục sư Solomon kể tiếp:
“Hôm đó tôi có một dịp thật lạ lùng để ngồi bên bà Coralee trên giường của Bệnh viện, dùng  Kinh Thánh giải thích cho bà biết rằng chắc chắn ngay khi bà lìa thế gian này, bà sẽ vào thiên đàng trước sự hiện diện của Đấng Cứu Thế Jesus”.
Hôm nay tôi cũng muốn được làm công việc đó với anh chị em để hiểu rõ ràng rằng sự cứu rỗi  trong Chúa Jesus Christ là sự bảo đảm đời đời – Không thể mất, hay bị tước bỏ.
Tôi bắt đầu trả lời câu hỏi “có mất sự cứu rỗi không” bằng tìm hiểu ý nghĩa của bốn chữ  “BẢO ĐẢM ĐỜI ĐỜI” (eternal security).
Bốn chữ này thật ra không có trong Kinh Thánh. Nó là một kết luận tổng hợp rút ra từ chân lý thần học mà người ta tìm ra từ Kinh Thánh.
Chúng ta không thể mất sự cứu rỗi hay mất sự bảo đảm đời đời vì nó không xuất phát từ chúng ta hay từ việc làm của chúng ta . Nó là việc của Chúa Jesus đã làm trên cây thập tự và việc này không thể thay đổi được.
Câu kinh thánh sẽ giúp chúng ta hiểu rõ ràng hơn.
Giăng 5:24 “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. 

Này các bạn, cuộc sống đời đời không phải là điều mà chúng ta sẽ nhận khi chúng ta qua đời để về thiên đàng.  Sự sống đời đời là bắt đầu từ ngày bạn tin nhận Chúa nghĩa là bắt đầu trên thế gian này. Thiên đàng là nơi mà những người đã có sự sống đời đời tại thế gian này và rời khỏi nơi đây để đến đó.
Giăng 3:36  “Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.

Giăng 6:47 “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ ai tin thì được sự sống đời đời.”

Tôi cũng muốn cho quý bạn biết rằng nếu bạn là cơ đốc nhân lâu năm, bạn sẽ không có thêm sự bảo đảm nhiều hơn khi bạn vừa cầu nguyện tin Chúa đâu.

CÂU HỎI 2 – CHÚA CÓ LẤY LẠI ÂN ĐIỂN ĐÓ KHÔNG?

Đến đây bạn có thể chưa được thỏa mãn vì bạn đông ý là bạn sẽ có sự sống đời đời nếu bạn tin
Chúa nhưng vấn đề là Chúa có thể lấy lại ân điển đó hay không? Nói cách khác, Cơ đốc nhân có
thể mất sự sống đời đời do Chúa muốn chớ không phải do chính chúng ta làm mất ?

Chúng ta lại phải dùng Kinh Thánh để trả lời.

Rô-ma 8:1 “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ”.

Kinh Thánh cho biết không có sự đoán phạt, không có sự phán xét của Đức Chúa Trời về tội lỗi của chúng ta khi chúng ta ở trong Chúa Jesus Christ.

Có phải câu kinh văn này cho rằng sẽ không có vấn đề gì nếu tôi bê bối, phạm tội? Tôi sẽ nói gì đây khi nó quá rõ ràng rồi ? Tôi sẽ trả lời như thế nào khi Kinh Thánh ghi là không có sự đoán phạt cho kẻ nào ở trong Chúa Jesus. Chúa đã nói không đoán phạt tức là không đoán phạt. Cớ sao chúng ta lại thắc mắc?

Giăng 10:27-28 “Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta. 28 Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta”.

Chúa Jesus cho biết một khi chúng ta thành chiên của Chúa, chúng ta được cứu cho hết đời, tức là  đời đời.

Trước đây, chúng ta có đọc Giăng 5:24 “ Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống”.

Bây giờ tôi muốn giải thích thêm. Các động từ trong câu kinh văn này dùng thì “perfect tense”, “thì hoàn thành”.  “Thì hoàn thành” có nghĩa là một hành động của quá khứ đã hoàn thành. Do đó phải hiểu chính xác câu kinh văn này như sau: Tôi đã tin Chúa, Chúa đã ban cho tôi sự sống đời đời, Chúa đã cứu tôi và đã cho tôi một nơi trên thiên đàng. Tất cả các động tác đó đã hoàn thành.  Kết quả là người đó bước vào sự sống đời đời một cách tuyệt đối, không thể có sự quay trở lại. Không có thay đổi, hay đổi chiều.

Tôi muốn dịch lại câu kinh văn này dưới perfect tense  như sau: ai tin Ta thì được sự sống đời đời, người đó sẽ không bị đoán xét bởi vì (perfect tense) người đó đã bước qua sự chết mà đến sự sống đời đời. Không có đi lui. Không số de. Thật cảm tạ Chúa. Phải không quý bạn? A-men

SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI  ĐƯỢC BẢO ĐẢM LÀ MỘT GIAO ƯỚC

Hê-bơ-rơ 10:16 “Chúa phán: Nầy là giao ước ta lập với chúng nó”.

Chúng nó”  tức là những người đi theo Chúa. “Lập giao ước”  tức là lập bản văn kết ước có tánh cách pháp lý. Giữa Đức Chúa Trời và tín nhân của Ngài kết ước điều gì? Tôi sẽ kể ra vài điều khoản kết ước như sau:

Điều khoản 1 – Câu kế, Hê-bơ-rơ 10:17 viết “Ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi gian ác của chúng nó nữa”.

Điều khoản 2 – Lu-ca 1:2 “Dầu vậy, chớ mừng vì các quỉ phục các ngươi; nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng. Phi-líp 4:3 “Cơ-lê-măn và các bạn khác đồng làm việc với tôi cũng vậy, có tên những người đó biên vào sách sự sống rồi. và Khải Huyền 21:27 “chỉ có những kẻ đã biên tên trong sách sự sống của Chiên Con.

Điều khoản 3 – Rô-ma 8:1 “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ”.

Điều khoản 4 –Mi-chê 7:19 “Ngài sẽ còn thương xót chúng tôi, giập sự gian ác chúng tôi dưới chân Ngài; và ném hết thảy tội lỗi chúng nó xuống đáy biển.

Điều khoản 5 – I Cô-rinh-tô 6:19 “Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao?

Điều khoản 6 – Ga-la-ti 4:6 “Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: A-ba! Cha!

Điều khoản 7  – Rô-ma 8:35 “Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng?

Sự chết,  hay sự sống, thiên sứ hay kẻ ác, việc hiện tại hay điều sẽ đến, chiều cao hay chiều sâu đều không thể chia cách chúng ta với sự yêu thương của Chúa. Hơn nữa,

Điều khoản 8  – Ê-phê-sô 1:13 “Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật, là đạo Tin Lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa”
Khi chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta được ấn chứng bởi Thánh Linh. Đức Thánh linh chứng bằng lời hứa của Ngài. Đức Chúa Trời đưa Đức Thánh Linh để ấn chứng khiến cho bất cứ ai, thiên sứ, ma quỹ,  tạo vật trong vũ trụ này đều biết chúng ta đã được đóng ấn của Ngài và biết chúng ta thuộc về Ngài.

Điều khoản 9 – Giăng 10:28 “Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta”

CÓ TRƯỜNG HỢP NÀO MẤT SỰ BẢO ĐẢM ĐÓ KHÔNG?

Bây giờ hãy suy nghỉ xa hơn một chút.
Nếu có điều gì có thể làm để mất sự sống đời đời, có thể làm Đức Chúa Trời giận dữ để Ngài lột bỏ label Công Bình đã dán vào tên của chúng ta trong sách sự sống hay là bằng cách nào đó,ma quỷ , Sa-tan có thể trộm cắp sự sống đời đời của chúng ta, thì sao đây?

Thưa quý bạn

Chúa Jesus không hề có nói như vậy, không bao giờ Chúa Jesus có phán như thế. Nhưng chính Chúa Jesus đã phán “Ta ban cho sự sống đời đời, nó chẳng bao giờ mất và chẳng ai cướp nó khỏi Ta”. Điều đó có nghĩa là không ai, không có cái gì làm cho chúng ta mất ân điển mà Ngài đã ban cho chúng ta là sự sống đời đời.

Bây giờ chúng ta làm một phân tích ngược lại.

Để mất ân điển Chúa ban cho là sự sống đời đời, những trường hợp này phải xảy ra.

Thứ nhất: Có kẻ nào có thể lẻn vào thiên đàng, tìm thấy quyển sách Sự Sống của chiên con để bôi tên của chúng ta. Nghĩa là lén vào đó gỡ bỏ label Công bình mà Đức Chúa Trời dán vào account của chúng ta.

Thứ hai – Có kẻ nào đó vào thiên đàng tìm và xé giấy tờ lập chúng ta là con nuôi và quyền thừa kế mà Chúa đã lập ra.

Thứ Ba – Có ai đó phải bôi xoá ấn chứng bằng Đức Thánh linh và đẩy sô Ngài ra khỏi chúng ta.

Thứ Tư–  Có ai đó có thể chia rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Chúa Jesus Christ.

Thứ Năm – Có ai đó thuyết phục để Đức Chúa Trời nhớ lại tội lỗi của chúng ta và làm Ngài giận dữ trở lại. Nghĩa là làm Chúa thay đổi tính tình.

Thứ Sáu – Có người nào lặn xuống đáy biển mang lên những tôi lỗi của chúng ta để trình bày với Đức Chúa Trời.

Thứ Bảy – Có kẻ nào đánh cắp khỏi tay Chúa Jesus những con chiên yêu quý của Ngài và biến chúng thành những con dê của kẻ ác.

Thứ Tám– Có kẻ thuyết phục được Đức Chúa Trời để Ngài viết lại câu Kinh văn Rô-ma 8:1 mà hiện nay Ngài đã cam kết rằng chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ. Chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ không viết sửa lại Kinh Thánh đâu.Và sau cùng,

Thứ Chín – Có kẻ nào biến Đức Chúa Trời toàn năng thành một người nói dối. Bởi vì chúng ta có một khế ước, giao ước pháp lý với Chúa rằng Ngài hứa sẽ không bao giờ thay đổi .

CHÚNG TA CẦN SỰ BẢO ĐẢM ĐỜI ĐỜI

Thưa các bạn

Chúng ta không làm gì hết để được cứu thì chúng ta dù có làm gì cũng không làm cho nó mất đi. Ân điển của Đức Chúa Trời do chính Ngài ban cho lúc đầu và đã ban cho rồi.
Chúa không hề công bố là Chúa có thể sẽ lấy lại trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Halelujah!

Thật tình mà nói, cá nhân tôi, tôi cần có một ân điển cứu rỗi như vậy, một sự cứu rổi bảo đảm đời đời mà tôi không xứng đáng nhận lãnh.
Lý do?
Bởi vì tôi biết, nếu Đức Chúa Trời ban cho tôi một loại cứu rỗi khác mà tôi có thể làm mất vì tôi đã bê bối nhiều lần trong 40 năm tôi đi với Ngài thì chắc chắn tôi không được cứu.

Tôi sinh ra là như vậy rồi và tôi nghĩ rằng quý bạn cũng không khác vì tôi.
Chúng ta có khuynh hướng phạm tội, khuynh hướng làm điều không tốt, suy nghĩ đến những cái không tốt. Nếu Satan có khả năng cám dỗ Adam và Êva phạm tội ăn trái cấm, thì chắc chắn chúng ta sẽ dễ dàng bị sa ngã, mất sự cứu rỗi vì đã phạm hay vướng vào tội lỗi như họ.

Tôi cần có một cách nào đó để lên thiên đàng mà tôi không thể làm đảo lộn hư hại được. Các bạn chắc cũng như tôi. Chúng ta cần có một phương cách nào để mình không thể tự hủy hoại mình.

Thật phước hạnh thay, Chúa Jesus yêu thương chúng ta, Ngài hiểu chúng ta quá rõ ràng để ban cho chúng ta một con đường, một phương cách, một chương trình về thiên đàng mà chúng ta không thể làm xáo trộn hay tự hủy hoại mình.    Cảm tạ Chúa. Ngợi khen Ngài.

Tới đây chúng ta đều nắm chặc chân lý là Đức Chúa Trời đã xem chúng ta là công bình. Nếu chúng ta thật sự đến với Chúa Jesus, tin nhận Ngài là Chúa Cứu Thế của mình, chúng ta sẽ không bao giờ mất sự cứu rỗi.

CHÂN LÝ NÀY GIÚP ÍCH GÌ CHO CHÚNG TA

Câu hỏi tiếp theo là : Khi biết chân lý này rồi thì cuộc sống của chúng ta có gì khác biệt hay thay đổi không?
Tôi thấy có hai kết quả rất quan trọng.

Kết quả #1: Khi chúng ta tin chắc rằng sự cứu rỗi được bảo đảm đời đời, hậu quả đầu tiên là chúng ta không còn sợ chết.

II Cô-rinh-tô 5:8  Vậy tôi nói, chúng ta đầy lòng tin cậy, muốn lìa bỏ thân thể nầy đặng ở cùng Chúa thì hơn.

Chúng ta không vào lò luyện tội,  không bay lơ lững trong không gian, chắc chắn khi chúng ta mở mắt ra, chúng ta thấy thiên đàng như Đức Chúa Trời đã hứa, không  đoán phạt, xét đóan tội lỗi của những ai trong Chúa Jesus . Vì biết và tin vào đó, Cơ đốc nhân không sợ chết.

Mẹ vợ tôi bị ung thư và đã qua đời mấy năm rồi. Lúc sắp chết bà rất yếu, bà rất khó khăn để xoay trở thân thể bà. Tôi không bao giờ quên lần cuối tôi và vợ tôi thăm bà. Bà cho gọi tất cả các con cùng dâu và rễ đến. Bà nói chuyện từng người một riêng rẽ. Không có hiện diện của người thứ ba. Với tôi, bà nói nhiều chuyện nhưng đến câu cuối cùng, tôi thấy bà cố nhấc cái đầu lên rồi như dùng hết sức lực còn lại để nói: “ mẹ sẽ gặp con ở thiên đàng” một cách thỏa lòng.
Các bạn đừng tưởng bà ấy nói như vậy là để bày tỏ ước mong của mình. Không, không phải vậy. Bà nói ra những gì bà tin chắc một cách thật thỏa lòng,  mãn nguyện trong nụ cười.

Đó là ân điển của Đức Chúa Trời ban cho tất cả con dân Ngài. Vì vậy, các Cơ đốc nhân có thể nhìn thẳng vào mặt Tử thần mà nói rằng: “tôi chẳng sợ ông đâu”.

Kết quả #2 –   Khi chúng ta tin chắc rằng sự cứu rỗi đời đời được bảo đảm , hậu quả tiếp theo là chúng ta sống trong vui vẻ lạc quan , tràn đầy hy vọng và phước hạnh. Làm sao mà không vui khi biết chắc rằng sau này cuộc sống của mình sẽ là trên thiên đàng dù bây giờ hoàn cảnh ra sao, dù bây giờ đau yếu nghèo khó, bất hạnh, thất bại liên tục, người đời khinh chê, con cái bỏ bê . Chúng ta biết chắc rằng rồi đây, chỉ một thời gian ngắn thôi, chúng ta sẽ sống đời đời trên thiên đàng.

Khải Huyền 21: 3-4 “ Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. 4 Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết ,cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi.

Thưa các bạn
Khi đứa con bị bệnh nặng, bạn đang lo lắng thì bác sĩ cho biết có một loại thuốc trụ sinh trị hết bệnh cho cháu. Bạn vui mừng và lòng tràn ngập hy vọng.
Bạn có một ông sếp hắc ám luôn luôn gây khó khăn cho bạn. Bạn nghe tin ông sếp này sắp bị đổi đi nơi khác. Lòng bạn vui mừng và hy vọng người sếp mới sẽ tốt hơn.
Dù chưa biết chắc thuốc trụ sinh đó có hữu hiệu như thế nào, dù người sếp mới có tốt hơn ông sếp cũ không, nhưng bạn đã có sự vui mừng, hy vọng rồi   Đàng này, sự cứu rỗi đời đời được Chúa bảo đảm, tương lai là sống vĩnh viễn phước hạnh thì sự vui mừng, hy vọng của chúng ta là lớn dường nào.
Đó là một thay đổi lớn lao trong cuộc sống của một Cơ đốc nhân khi họ được hướng dẫn cho biết sự bảo đảm này.
Tới đây tôi biết có vài người vẫn còn thắc mắc, muốn đặt câu hỏi như sau :
Có những người theo Chúa mà cuộc sống hoàn toàn không giống như một Cơ đốc nhân. Và Mục sư có nói rằng dù cuộc sống của họ như thế nào, những người đó cũng không mất phần ân điển mà Đức Chúa Trời hứa ban cho là sự cứu rỗi đời đời không thay đổi. Như vậy có đúng không?

Bởi vì tôi biết trong kinh thánh, Chúa Jesus cũng như Phao-lô đã nhiều lần cảnh cáo các Cơ đốc nhân.
Ma-thi-ơ 24:13 “ Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu”. hoặc
Cô-lô-se 1:23 “ miễn là anh em tin Chúa cách vững vàng không núng, chẳng hề dời khỏi sự trông cậy đã truyền ra bởi đạo Tin Lành mà anh em đã nghe
Hê-bơ-rơ 3:12-14 “Hỡi anh em, hãy giữ lấy, kẻo ai trong anh em có lòng dữ và chẳng tin mà trái bỏ Đức Chúa Trời hằng sống chăng. 13 Nhưng hằng ngày anh em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là “Ngày nay,” hầu cho trong anh em không ai bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng. 14 Vì chúng ta đã được dự phần với Đấng Christ, miễn là giữ lòng tin ban đầu của chúng ta cho vững bền đến cuối cùng.”

Thắc mắc này, tôi sẽ trả lời rõ ràng trong tuần sau vì nó rất quan trọng đối với một số người.
Chúng ta không cần phải cố gắng hết sức mình để bảo vệ sự sống đời đời. Chúng ta không phải lo lắng một ngày nào đó có thể mất ân điển này. Không cần phải tập chạy bộ trên Treadmill để có đủ sức chạy theo Đức Chúa Trời.
Chúa đã hứa, Chúa đã làm, chúng ta đã có. Kết ước giữa chúng ta và Đức Chúa Trởi đã thi hành và đang, sẽ thi hành như vậy. Chúng ta được bảo đảm như sự bảo đảm trong mối tương quan với Ngài.

Hãy cùng nhau cầu nguyện.
Lạy Chúa Jesus của con, Con gặp nhiều tín hữu còn bị trói buộc về việc làm của mình với sự cứu rỗi mà Chúa đã ban cho họ. Họ còn lo lắng e ngại ngày nào đó sẽ mất đi vì tội lỗi của mình. Họ đánh mất sự tự do và mất sự vui mừng hy vọng mà Chúa muốn ban cho  mọi con dân của Chúa.  Chúa ơi! Con xin Chúa giúp họ nhận ra chân lý mà con cố gắng trình bày trong hai lần thờ phượng Chúa. Xin Chúa giúp họ hiểu rằng sự tương giao giữa Chúa và con dân Ngài luôn luôn được bảo đảm. Một chỗ trên thiên đàng dành cho họ là chắc chắn, Xin giúp chúng con thư thả, thưởng thức làm con của Chúa.
Cha ơi! Xin ban hy vọng cho đời chúng con và khích lệ chúng con. Xin Chúa tăng cường sức lực cho chúng con trong những tuần lễ tới. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus . A-men.