23. Tình Yêu Nhập Thể Của Chúa Giê-xu

TÌNH YÊU NHẬP THỂ CỦA CHÚA GIÊ-SU

The Incarnation of Love–1 Giăng 4:7-18; Giăng 3:16

1. Tình Yêu Ban Cho (The Giving Love)

A) Đức Chúa Trời ban Con Một của Ngài.“Ai không yêu thương thì không biết Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương. 9 Đây là cách Đức Chúa Trời biểu lộ tình yêu thương của Ngài giữa vòng chúng ta: Đức Chúa Trời đã sai Con Một của Ngài đến thế gian để nhờ Con ấy chúng ta được sống.”  (1 Giăng 4:8,9).B) Đức Chúa Trời ban sự sống đời đời.Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin nhận Đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh phúc.”(Giăng 3:16).

2. Tình Yêu Giáng Thế (The Incarnating Love)

A) Chúa Giê–su đã giáng thế  làm người.Ngôi Lời đã giáng thế làm người, cư ngụ giữa chúng ta, tràn đầy ân sủng và chân lý. Chúng tôi đã tận mắt chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, là vinh quang của Con Một đến từ Cha”  (Giăng 1:14).

B) Chúa Giê-su được sinh ra bởi nữ đồng trinh Ma-ri.Vậy, chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu hiệu, nầy, một trinh nữ sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là Em-ma-nu-ên.”  (I-sa 7:14).

C) “Này, một trinh nữ sẽ mang thai và sinh một trai. Người ta sẽ đặt tên Ngài là Em-ma-nu-ên,” nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.”(Ma-thi-ơ 1:23).

3. Tình Yêu Cứu Chuộc (The Saving Love)

A) Chúa Giáng thế để cứu chuộc nhân loại.Nàng sẽ sinh một trai, hãy đặt tên là Giê-su, vì Ngài sẽ cứu dân tộc mình thoát khỏi tội lỗi.”(Ma-thi-ơ 1:21).

B) Chúa Giê-su đến thế gian để cứu người tội lỗi.Đây là lời đáng tin nhận hoàn toàn: Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến trần gian để cứu người tội lỗi, mà ta nặng tội nhất.”(1 Ti-mô-thê 1:15) .

C) Chúa Giê-su luôn kiên nhẫn để cứu chuộc nhiều người.Chúa không chậm trễ trong việc giữ lời hứa của Ngài, như một số người hiểu sự chậm trễ.

Ngài kiên nhẫn với anh chị em, không muốn cho một ai hư vong, nhưng muốn mỗi người đều ăn năn.”(2 Phê-rơ 3:9).

4. Tình Yêu Hi Sinh (The Sacrificing Love)

A) “Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ tình yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là tội nhân thì Chúa Cứu Thế đã chết thay cho chúng ta.”(Rô-ma 5:8).

B) “Chúa đã trả một giá cao để chuộc anh chị em, đừng trở nên nô lệ cho loài người.”  (1 Cô-rinh-tô 7:23).

C) “Vì Chúa Cứu Thế đã chết cho tội lỗi một lần đầy đủ cả, người công chính cho người không công chính, để đem anh chị em đến với Đức Chúa Trời, Ngài đã chịu chết phần thân thể nhưng làm cho sống phần linh hồn.”(1 Phê-rơ 3:18).

D) “Hãy có cùng một tâm tình như Chúa Cứu Thế Giê-xu đã có. 6 Vì Ngài vốn có bản thể Đức Chúa Trời nhưng không coi sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều phải nắm giữ. 7 Nhưng chính Ngài tự bỏ mình, mang lấy bản thể của một tôi tớ, trở nên giống như loài người, có hình dạng như một người. 8 Ngài đã tự hạ mình xuống, chịu vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên thập tự giá.”  (Phi-líp 2:5-8)

.5. Tình Yêu Thành Tín (The Faithful Love).

A) “Nhưng tình yêu thương của CHÚA hằng còn đời đời Cho những người kính sợ Ngài; Và sự công chính của Ngài cho con cháu họ;”  (Thánh thi 103:17).

B) “…Ngài đã yêu những người của mình trong thế gian, thì Ngài cứ yêu cho đến cuối cùng.”(Giăng 13:1b).

C) “Như vậy, anh chị em phải ý thức rằng CHÚA, Đức Chúa Trời anh chị em là Đức Chúa Trời độc nhất: Ngài là Đức Chúa Trời thành tín, giữ giao ước và tình yêu thương của Ngài đến cả ngàn thế hệ cho người nào kính yêu Chúa và vâng theo mạng lệnh Ngài.”(Phục truyền 7:9).

TÌNH YÊU NHẬP THỂ CỦA CHÚA GIÊ-SU The Incarnation of Jesus’ Love1 Giăng 4:7-18; Giăng 3:16 Clarence Jordan nói rằng“Cách đo lường của một Cơ-đốc-nhân không phải là chiều cao đạt được nhưng là chiều sâu của tình yêu–  The measure of a Christian is not in the height of his grasp but in the depth of his love”.Đây là “tình yêu thương phát xuất từ tấm lòng trong sạch, lương tâm tốt và đức tin chân thành.” (1 Ti-mô-thê 1:5).
Vâng, tình yêu thương luôn đóng một vai trò thiết yếu trong đời sống của người Cơ-đốc được thể hiện qua nếp sống kính Chúa và yêu người.  Tình yêu thương của Chúa Giê-su và tình yêu thương ở trong Ngàilà sức mạnh siêu nhiên đầy quyền năng để giúp con dân Ngài sống vui tươi, bình an, và kết quả năng động. Hãy cùng nhau suy gẫm và nhận thức giá trị sự khác biệt giữa sự tàn phá của nỗi sợ hãi và sức mầu nhiệm của tình yêu thương trong Chúa Cứu Thế Giê-su:

“Sợ hãi tàn phá.Tình yêu thương xây dựng.
Sợ hãi phơi bày.Tình yêu thương che đậy.
Sợ hãi thét lên.Tình yêu thương thì thầm.
Sợ hãi công kích.Tình yêu thương bảo vệ.
Sợ hãi nghi ngờ.Tình yêu thương tin cậy.
Sợ hãi phán xét.Tình yêu thương chấp nhận.
Sợ hãi làm tổn thương.  Tình yêu thương chữa lành.”
“Fear destroy.  Love builds.
  Fear exposes.  Love covers.
  Fear screams.  Love whisper.
  Fear attacks.  Love protects.
  Fear doubts.  Love believes.
  Fear judges.  Love accepts.
  Fear wounds.  Love heals.” 
Mỗi khi Mùa Giáng Sinh đến với chúng ta, lời Chúa trong Thánh Kinh nhắc lại chúng ta rằng sự nhập thể của Ngôi Hai Thiên Chúa chính là “Vì ân sủng của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ, đem sự cứu rỗi đến cho mọi người.” ( Tích 2:11).

Tình yêu nhập thể  của Chúa Giê–su đã được minh chứng qua câu Kinh Thánh:“Nhưng khi Đức Chúa Trời là Đấng cứu rỗi chúng ta bày tỏ lòng nhân từ bác ái đối với mọi người, 5 thì Ngài cứu chúng ta không phải vì những việc công đức của chúng ta làm nhưng căn cứ theo lòng thương xót của Ngài. Chúa cứu chúng ta bằng sự tái sinh, thanh tẩy và đổi mới của Đức Thánh Linh,” (Tích 3:4-5).
Sự kiện của Chúa Giê-su giáng thế làm người là một Tin Mừng Lớn cho Muôn Dân. Sự giáng thế của Chúa Giê-su được Francis Cardinal Spellman mô tả như là:
niềm vui của Giáng Sinh là niềm vui không thể tiêu diệt, bởi vì nó là niềm vui của tâm hồn và tâm hồn không thể chết.  Sự nghèo khổ không thể đánh mất niềm vui của Giáng Sinh, vì nó là niềm vui mà sự giàu có của trần thế không thể ban cho.  Thời gian không thể làm phai tàn Giáng Sinh, vì nó thuộc về cõi vĩnh hằng.Thế gian không thể phá hủy nó, vì nó hiệp thông với Ngài là Đấng đã đắc thắng thế gian rồi.
Lời Thánh Kinh chép “Không ai có thể phủ nhận huyền nhiệm của Đạo Chúa thật là vĩ đại: Đấng được bày tỏ trong thân xác, Được Thánh Linh tuyên xưng công chính, Được thiên sứ hằng chiêm ngưỡng Được truyền giảng giữa muôn dân, Được cả thế giới tin cậy, Được cất lên trời trong vinh quang.” (1 Ti-mô-thê 3:16).
Kính mời quý vị cùng nhau suy gẫm Tình Yêu Nhập Thể của Chúa Giê-su qua:

  1. Tình Yêu Ban Cho (The Giving Love).
  2. Tình Yêu Giáng Thế (The Incarnating Love).
  3. Tình Yêu Cứu Chuộc (The Saving Love).
  4. Tình Yêu Hi Sinh (The Sacrificing Love).
  5. Tình Yêu Thành Tín (The Faithful Love).

1. Tình Yêu Ban Cho (The Giving Love).
Con người khi yêu nhau luôn muốn trao gởi nhau tình cảm trân quý và lời hứa hẹn sâu xanhưng tâm hồn vẫn còn băng khoăng hay lo lắng về tương lai.  Thi Sĩ Tường Lưu chia sẻ trải nghiệm của tình yêu qua Bài Thơ “Yêu, Tin”:
Yêu ai, tôi muốn yêu thật nhiều                                                                  

Mới đầu vừa gặp gỡ đã yêu                                                                  

Muốn yêu, yêu mãi, không phai lạt                                                        

Cho rất nhiều nhưng chẳng nhận bao nhiêu (Xuân Diệu)…Yêu là cho, là cho “nhưng không”   Yêu mà tính toán = thiếu…thật lòng!                           

Tin là tin “vô điều kiện”Tin mà thắc mắc = tin viển vong!

(Tâm Linh Thi Tập 12, Thi Sĩ Tường Lưu).
Về ngôn ngữ tình yêu của con người, các Nhà Tâm Lý phân loại tình yêu như sau:
Tình yêusa đọa bởi mù mịt.                                                                          

Tình yêu say đắm bởi mê muội.

Tình yêu so đo do minh mẫn.                                                            

Tình yêu sắp đặt tại mơ mộng.

Tình yêu sống động luôn mới mẻ.

Tình yêu sâu đậm phải miệt mài.

Tình yêu siêu đẳng lòng mong muốn.(Ánh Sáng số 666)

Cơ-đốc-nhân sống bởi tình yêu thương của Đức Chúa Trời “rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta” (Rô-ma 5:5).
Tại sao con dân Chúa cần phải yêu thương lẫn nhau?  Tại sao “Ai không yêu thương thì không biết Đức Chúa Trời”?  Vâng, lời của Chúa trong Thánh Kinh phán dạy rằng:
Các con yêu dấu! Chúng ta hãy yêu thương lẫn nhau, vì tình yêu thương xuất phát từ Đức Chúa Trời.Ai thương yêu thì đã được Đức Chúa Trời sinh ra và nhận biết Đức Chúa Trời. 8 Ai không yêu thương thì không biết Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương.” (1 Giăng 4:7-8).
Vì thế, đời sống bày tỏ tấm lòng và thái độ thương yêu lẫn nhau và tha thứ cho nhau là đời sống của những người thật sự sống ở trong mối liên hệ với Thiên Chúa và trong tình yêu thương của Ngài.Thật vậy, “Chúng ta yêu thương vì Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta trước. 20 Nếu ai nói: Tôi yêu kính Đức Chúa Trời mà lại ghét anh chị em mình, thì người ấy là kẻ nói dối; Vì ai không yêu thương anh chị em mình là người thấy được, thì không thể yêu kính Đức Chúa Trời là Đấng không thấy được. 21 Và chúng ta có điều răn này: Ai yêu kính Đức Chúa Trời thì cũng phải thương yêu anh chị em mình.” (1 Giăng 4:19-21).
Sự nhập thể của Chúa Giê-su là minh chứng về sự thể hiện tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho con người chúng ta. “Đây là cách Đức Chúa Trời biểu lộ tình yêu thương của Ngài giữa vòng chúng ta: Đức Chúa Trời đã sai Con Một của Ngài đến thế gian để nhờ Con ấy chúng ta được sống. 10 Tình yêu thương ở trong điều này: Không phải chúng ta đã yêu kính Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu thương chúng ta và sai Con Ngài làm sinh tế hy sinh chuộc tội tội lỗi chúng ta.” (1 Giăng 4:9-10).
A) Vì quá thương yêu nhân loại,Đức Chúa Trời đã bằng lòng ban Con Một của Ngàilà Chúa Giê-su.
Lời Kinh Thánh chép “Ai không yêu thương thì không biết Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương. 9 Đây là cách Đức Chúa Trời biểu lộ tình yêu thương của Ngài giữa vòng chúng ta: Đức Chúa Trời đã sai Con Một của Ngài đến thế gian để nhờ Con ấy chúng ta được sống.”  (1 Giăng 4:8,9).
B) Đức Chúa Trời ban sự sống đời đời cho những ai bằng lòng tin nhận Chúa Giê-su làm Cứu Chúa làm Chủ cuộc đời mình .
Sách Phúc Âm Giăng ghi chép rằng “Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin nhận Đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh phúc.” (Giăng 3:16).
Tình yêu của Thiên Chúa ban cho nhân loại là tình yêu trọn vẹn và mầu nhiệm.  Vì thế, chúng ta không cần của nỗ lực của việc làm hay công đức ở đời này.  Thi sĩ Thanh Hữu đã mô tả rằng:
Ân điển Chúa, là tình yêu sâu nhiệm.

Ban cho người thiếu tiêu chuẩn định phân. 

Để làm xong mục đích Chúa định phần

Bằng năng lực siêu nhiêu hay phép lạ.”(Nắng Đã Lên Rồi – Thanh Hữu 2016).

2. Tình Yêu Giáng Thế (The Incarnating Love).
Thi sĩ Thanh Hữu tuyệt tác Bài Thơ “Tình Yêu Cứu Chúa” qua câu hỏi cho bạn và tôi:
“…Anh cảm nhận chỉ TÌNH YÊU Thiên Thượng,  Mới trường tồn vượt hẳn không, thời gian.   YÊU vào trong một thế giới tồi tàn,  YÊU siêu thoát đến thiên đàng vinh hiển.
YÊU soi lối trong Linh Năng huyền nhiệm,  YÊU mở đường cứu rỗi đến nhân gian.YÊU vươn cao tỏa ân sủng ngút ngàn,  YÊU ngập khắp biển an bình nhân thế…”(Nắng Đã Lên Rồi – Thanh Hữu 2016).

A) Chúa Giê–su đã giáng thếlàm người.
Lời Kinh Thánh chép “Ngôi Lời đã giáng thế làm người, cư ngụ giữa chúng ta, tràn đầy ân sủng và chân lý.  Chúng tôi đã tận mắt chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, là vinh quang của Con Một đến từ Cha”(Giăng 1:14).Danh xưng của Chúa Cứu Thế là “Em-ma-nu-ên, Nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.” (Ma-thi-ơ 1:23b).
Là Cơ-đốc-nhân, chúng ta có thể tư hỏi rằng “Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta nghiã là gì?”Làm sao chúng ta nhận biết hay cảm nhận sự hiện hữu của Chúa trong đời sống của chúng ta?  Những dấu chỉ nào giúp chúng ta nhận thức rằng Chúa đang quan sát, lắng nghe, chăm sóc, ban bình an, bảo vệ, và tuôn tràn ơn phước thiêng liêng cho con dân yêu dấu của Ngài?
Kinh Thánh minh chứng rằng Thiên Chúa là Đấng Tự Hữu, Hằng Hữu, An-pha và Ô-mê-ga luôn thương yêu, chăm sóc và tuôn tràn nhiều ơn phước thiêng liêng cho những người kính yêu Ngài.Quả thật, “Ngài không ở xa mỗi người trong chúng ta.” (Công v ụ 17:27).
* Chúa ở cùng những người kính yêu và vâng giữ lời của Ngài (Giăng 14:23).
* Chúa ở cùng những người “sống trong đức tin nơi Con ĐứcChúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và hiến chính mình Ngài.” (Ga-la-ti 2:20).
* Chúa ở cùng vàbảo vệ cũng như ban bình an cho con dân Ngài (1 Sử ký 22:17-19).
* Chúa ở cùng con dân Ngài trong lời cầu thay (Rô-ma 8:26).
* Chúa luôn ở cùng con dân Ngài vàhứa rằng “Ta không bao giờ lià con chẳng bao giờ bỏ con.” (Hê-bơ-rơ 13:5b).
* Chúa luôn ở cùng con dân Ngài và hứa rằng không ai hay điều gì “có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta.” (Rô-ma 8:38-39).
* Chúa luôn ở cùng con dân Ngài bởi con mắt và tai của Ngài theo dõi (Thánh thi 34:15).
* Chúa đang hành động ở trong lòng của con dân Ngài (Phi-líp 2:13).
* Chúa luôn và mãi mãi “hằng ở cùng các con luôn cho đến tận thế.” (Ma-thi-ơ 28:20).

B) Chúa Giê-su được sinh ra bởi nữ đồng trinh Ma-ri.Vậy, chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu hiệu, nầy, một trinh nữ sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là Em-ma-nu-ên.”  (I-sa 7:14).

C) “Này, một trinh nữ sẽ mang thai và sinh một trai. Người ta sẽ đặt tên Ngài là Em-ma-nu-ên,” nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.” (Ma-thi-ơ 1:23).

3. Tình Yêu Cứu Chuộc (The Saving Love).
Tình yêu dành cho nhân loại này cũng được  Nhạc sĩ Randy Goodrum diễn tả qua bài hát “Chúa Quá Yêu Tôi – You Needed Me” do Vĩnh Phúc dịch sang lời Việt năm 1982.Chúa Quá Yêu Tôi
1. Lệ tràn khóe mắt, được Ngài thấm khô,
Lòng nhiều sóng-gió, Ngài diệt mối lo…
Hồn vội bán mất, Ngài tìm cứu-vớt ngay cho,
Rồi Ngài nắm-giữ, làm sạch dấu-vết ô-dơ…
Cứu-Chúa đã quá yêu tôi …
Ngài truyền sức sống, để được đứng vững luôn-luôn,
Dù gặp sóng cuốn, dù đời bão-tố đau-thương…

Ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhấc lên cao,
Đến nỗi tôi trông thấy cõi mênh-mông tại chốn Thiên-Cung…
Chúa quá yêu tôi! Chúa quá yêu tôi…

You Needed Me
1. I cried a tear, You wiped it dry
I was confused, You cleared my mind
I sold my soul, You bought it back for me
And held me up and gave me dignity

Somehow You needed me
You gave me strength to stand alone again
To face the world out on my own again
You put me high upon a pedestal
So high that I could almost
see eternity

You needed me, You needed me

Làm thể nào để chúng ta có thểđo lường chiều kích tình yêu thương của Thiên Chúa?  Làm sao chúng ta có thể hiểu thấu được “chiều rộng, chiều dài, chiều cao, chiều sâu của tình yêu” của Thiên Chúa (Ê-phê-sô 3:18)?Sứ đồ Phao-lô nói rằng “tình yêu của Chúa Cứu Thế là tình yêu vượt quá sự hiểu biết” của chúng ta (Ê-phê-sô 3:19).  Thánh Kinh diễn giải tình yêu của Đức Chúa Trời là:

  1. Tình yêu Thiên Chúa là tình yêu không điều kiện (unconditional love) bởi vì “Đức Chúa Trời đã tỏ tình yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là tội nhân thì Chúa Cứu Thế đã chết thay cho chúng ta.” (Rô-ma 5:8).
  2. Tình yêu Thiên Chúa là tình yêu vĩnh cửu (eternal love) bởi vì “tình yêu thương của CHÚA hằng còn đời đời Cho những người kính sợ Ngài; Và sự công chính của Ngài cho con cháu họ; 18 Là những người gìn giữ giao ước Ngài Và ghi nhớ tuân hành các mạng lệnh Ngài.” (Thánh thi 103:17-18).
  3. Tình yêu Thiên Chúa là tình yêu không thay đổi (unfailing love) bởi vì“Dù núi dời, Dù đồi chuyển Nhưng tình yêu thương Ta dành cho ngươi sẽ không đổi; Giao ước bình an của Ta cũng không thay.” CHÚA, Đấng thương xót ngươi, phán như vậy.” (I-sai 54:10). Tình yêu Thiên Chúa là tình yêu kiên trì (unfailing love) bởi vì “Nguyện họ cảm tạ CHÚA vì tình yêu thương kiên trì của Ngài, Vì các việc diệu kỳ Ngài đã làm cho con cái loài người.” (Thánh thi 107:21).

A) Chúa Giáng thế để cứu chuộc nhân loại.Nàng sẽ sinh một trai, hãy đặt tên là Giê-su, vì Ngài sẽ cứu dân tộc mình thoát khỏi tội lỗi.” (Ma-thi-ơ 1:21).
B) Chúa Giê-su đến thế gian để cứu người tội lỗi.Đây là lời đáng tin nhận hoàn toàn: Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến trần gian để cứu người tội lỗi, mà ta nặng tội nhất.” (1 Ti-mô-thê 1:15) .
C) Chúa Giê-su luôn kiên nhẫn để cứu chuộc nhiều người.Chúa không chậm trễ trong việc giữ lời hứa của Ngài, như một số người hiểu sự chậm trễ.Ngài kiên nhẫn với anh chị em, không muốn cho một ai hư vong, nhưng muốn mỗi người đều ăn năn.”(2 Phê-rơ 3:9).

4. Tình Yêu Hi Sinh (The Sacrificing Love).
Bài Thánh Ca “Ngài Đến Vì Yêu” do Nhạc sĩ Trần Nhật Thanh sáng tác và diễn đạt tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người.
Yêu thương nhân loại Ngài hy sinh thân mình để xuống trần.  Vì Ngài yêu thương tôi, và Ngài yêu thương anh,  Ngài lià ngôi cao sang chẳng tiếc chi thân vàng…   Tại nơi máng chiên nghèo nàn  Vua trên trời   vì sao xuống thế?…Đem tình yêu vô biên vào trần gian cứu muôn người.”

A) “Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ tình yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là tội nhân thì Chúa Cứu Thế đã chết thay cho chúng ta.”(Rô-ma 5:8).
B) “Chẳng có tình yêu nào vĩ đại hơn là tình yêu của người chịu hy sinh tính mạng cho bạn hữu mình”(Giăng 15:13).
C) “Chúa đã trả một giá cao để chuộc anh chị em, đừng trở nên nô lệ cho loài người.”  (1 Cô-rinh-tô 7:23).
D) “Vì Chúa Cứu Thế đã chết cho tội lỗi một lần đầy đủ cả, người công chính cho người không công chính, để đem anh chị em đến với Đức Chúa Trời, Ngài đã chịu chết phần thân thể nhưng làm cho sống phần linh hồn.”(1 Phê-rơ 3:18).
E) “Hãy có cùng một tâm tình như Chúa Cứu Thế Giê-xu đã có. 6 Vì Ngài vốn có bản thể Đức Chúa Trời nhưng không coi sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều phải nắm giữ. 7 Nhưng chính Ngài tự bỏ mình, mang lấy bản thể của một tôi tớ, trở nên giống như loài người, có hình dạng như một người. 8 Ngài đã tự hạ mình xuống, chịu vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên thập tự giá.”  (Phi-líp 2:5-8).

5. Tình Yêu Thành Tín (The Faithful Love).
Thập tự giá chính là chiều kích tình yêu thương của Chúa Giê-su ban cho nhân loại.  Tình yêu của Ngài dành cho chúng ta không bao giờ chấm dứt, bởi vì lòng thương xót của Ngài tuôn đỗ trên chúng ta không điêù kiện.  Lòng nhơn từ của Ngài luôn gia them mỗi ngày cho chúng ta nhằm bày tỏ mối liên hệ mật thiết với chúng ta cũng như phục hồi tâm linh và chữa lành chúng ta thay vì lên án hay xét đoán.
Tình yêu thương của Ngài vĩđại và thiêng liêng hơn các thứ tình yêu của trần thế và những thần của đời này.  Tình yêu thương của Ngài được thể hiện qua sự quang phòng của Ngài về mọi chi tiết về đời sống của chúng ta trong quá khứ, hiện tại và tương lai.  Tình yêu của Ngài được minh chứng qua hành động ban cho ânđiển cho những người không xứng đáng nhận lãnh.  Do đó, Thiên Chúa thương yêu chúng ta không phải vì công đức hay mọi nỗ lực của chúng ta, nhưng bởi sự chết của Ngài trên cây thập tự.
Ngài thương yêu chúng ta không phải vì diện mạo bên ngoài của chúng ta, nhưng vì chính Ngài đã tạo dựng chúng ta giống như hình ảnh (His image) của Ngài và chúng ta thuộc về Vương Quốc của Ngài.  Ngài rất thương yêu chúng ta, không phải vì những lời khẩn xin của chúng ta khi tương giao cùng Ngài, nhưng bởi ânđiển quang phòng và thêm sức của Ngài ban cho chúng ta trong nghịch cảnh cũng như thuận cảnh.  Vìthế, là con cái yêu dấu của Chúa, chúng ta “Hãy vui mừng mãi mãi;17 Cầu nguyện không ngừng; 18 trong mọi hoàn cảnh, hãy cảm tạ vì đây là ý muốn Đức Chúa Trời cho anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18).
A) “Nhưng tình yêu thương của CHÚA hằng còn đời đời Cho những người kính sợ Ngài; Và sự công chính của Ngài cho con cháu họ;”  (Thánh thi 103:17).

B) “…Ngài đã yêu những người của mình trong thế gian, thì Ngài cứ yêu cho đến cuối cùng.” (Giăng 13:1b).
C) “Như vậy, anh chị em phải ý thức rằng CHÚA, Đức Chúa Trời anh chị em là Đức Chúa Trời độc nhất: Ngài là Đức Chúa Trời thành tín, giữ giao ước và tình yêu thương của Ngài đến cả ngàn thế hệ cho người nào kính yêu Chúa và vâng theo mạng lệnh Ngài.”(Phục truyền 7:9).

Kính thưa quý ông bà anh chị em thân mến!
Mỗi chúng ta cần đón nhận Tình Yêu Nhập Thể của Chúa Giê-su.  Ước mong rằng quý vị sẽ mở lòng để tiếp nhận Tình Yêu Cứu Chuộc của Chúa Giê-su hầu nhận lãnh mòn quà của Sự Sống Đời Đời nơi Thiên Đàng sau cuộc đời tạm bợ này cũng như tận hưởng nhiều ơn phước thiêng liêng mà Ngài ban cho trong cuộc sống hằng ngày.
Nếu Bạn Không Có Chúa Giê-su Trong Cuộc Đời Của Bạn (If You Do Not Have Jesus in Your Life – Rô-ma 8:31-39)
1. Nếu bạn không có Chúa Giê-su trong cuộc đời của bạn, bạn sẽ bị hư mất và chết mất (lost).
A) “Vì Con Người đã đến, tìm và cứu kẻ bị hư mất.” (Lu-ca 19:10).
B) “Thuở ấy, anh chị em không có Chúa Cứu Thế, không có quyền công dân của Y-sơ-ra-ên, không được dự phần vào các giao ước Đức Chúa Trời đã hứa, không một chút hy vọng và không có Đức Chúa Trời trong thế gian.” (Ê-phê-sô 2:12).

2. Nếu bạn không có Chúa Giê-su trong cuộc đời của bạn, bạn mắc tội (guilty – đắc tội, mắc án).
A) “Nhưng chúng ta biết rằng những điều kinh luật dạy là dạy cho người ở dưới kinh luật để mọi miệng phải ngậm lại và để cả thế gian đều chịu tội trước Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 3:19).
B) “Nầy, chẳng phải tay của CHÚA quá ngắn để cứu Và tai của Ngài quá nặng để nghe đâu! 2 Nhưng vì sự gian ác các ngươi đã ngăn cách Các ngươi với Đức Chúa Trời mình Và tội lỗi các ngươi đã làm Ngài ẩn mặt Không nghe các ngươi. 3 Bởi vì bàn tay các ngươi đã bị ô uế trong máu; Ngón tay các ngươi bị ô uế vì gian ác; Môi miệng các ngươi đã nói lời dối trá; Lưỡi các ngươi đã thì thầm điều độc địa. 4 Không ai kiện cáo theo lẽ công chính; Cũng không ai tranh tụng trong sự chân thật. Người ta tin cậy vào điều hư không và lời gian dối; Cưu mang điều tai hại và đẻ ra điều gian ác.” (I-sa 59:2).

3.Nếu bạn không có Chúa Giê-su trong cuộc đời của bạn, bạn bị lên án – BDM (condemned – kết án – HD, đoán xét – TT).
A) “Ai tin Đức Con hẳn khỏi bị kết án, nhưng ai không tin thì đã bị lên án rồi vì chẳng chịu tin nhận Con Một của Đức Chúa Trời.” (Giăng 3:18).
B) “vì mọi người đều đã phạm tội, hụt mất vinh quang của Đức Chúa Trời,” (Rô-ma 3:23).

4. Nếu bạn không có Chúa Giê-su trong cuộc đời của bạn, bạn b ị che khu ất – BDM/HD (blind – làm mù loà tâm trí – HD, làm mờ tối tâm trí – BDM)
A) “Nhưng nếu Phúc Âm của chúng tôi vẫn bị che khuất thì chỉ bị che khuất đối với những kẻ hư mất 4 là những người vô tín mà thần đời này đã làm mờ tối tâm trí để họ không thấy ánh sáng Phúc Âm tỏa vinh quang của Chúa Cứu Thế, chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời.” (2 Cô-rinh-tô 4:3,4).
B) “để mở mắt họ, dìu dắt họ từ tối tăm quay về ánh sáng, từ uy quyền Sa-tan trở lại với Đức Chúa Trời, và nhờ tin Ta họ được tha tội và hưởng phần cơ nghiệp với các thánh đồ.” (Công v ụ 26:18).

5. Nếu bạn không có Chúa Giê-su trong cuộc đời của bạn, bạn bị chết về tâm linh (spiritual death).
A) “Về phần anh chị em đã chết vì vi phạm và tội ác mình,” (Ê-phê-sô 2:1).
B) “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng tặng phẩm của Đức Chúa Trời là sự sống vĩnh phúc trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta.” (Rô-ma 6:23).
C) “Bởi thế, do một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian, và bởi tội lỗi mà có sự chết; như thế, sự chết thâm nhập trong mọi người, vì mọi người đều đã mắc tội. 13 Trước khi có kinh luật thì tội đã có trong thế gian rồi, nhưng khi chưa có luật thì tội cũng không được kể. 14 Dầu vậy, sự chết đã ngự trị từ A-đam cho đến Môi-se, ngay cả trên những người không phạm tội giống như của A-đam. A-đam là người làm hình bóng của Đấng sẽ đến.15 Nhưng tặng phẩm thì không như sự phạm tội. Vì nếu bởi sự phạm tội của một người mà nhiều người đã chết thì ân sủng của Đức Chúa Trời và tặng phẩm đến từ ân sủng của một Người là Chúa Cứu Thế Giê-xu cho nhiều người lại càng dư dật hơn bội phần” (Rô-ma 5:12-15).
• Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương bạn và Ngài có chương trình bình an thịnh vượng cho đời sống bạn.
• Tội lỗi của chúng ta đã khiến chúng ta xa cách Ngài.
• Chúa Giê-su là Đấng Cứu Thế có thể cứu chuộc tội lỗi cho bạn.
• Vì thế, bạn hãy mở lòng tin nhận Chúa Giê-su làm Đấng Cứu chuộc linh hồn của bạn hầu bạn có thể nhận lãnh sự sống đời đời sau khi qua đời.

“Con kính lạy Chúa Giê-su, con cảm ơn vì Chúa yêu thương con và chết trên cây thập tự vì tội lỗi của con.
Con xin mở lòng tin nhận Chúa làm Cứu Chúa của đời sống con và xin Ngài ngự vào lòng con và cai quản cả cuộc đời con từ hôm nay. Xin Ngài tha thứ tất cả tội lỗi của con và ban cho con sự sống đời đời. Và xin Ngài giúp con tăng trưởng đức tin và tương giao mật thiết với Chúa mỗi ngày.
Con thành kính cầu nguyện. Trong Danh Chúa Giê-su Christ. Amen!”

Mục sư Ngô Viêt Tân