2. Kết Ước Để Đối Phó Kẻ Láng Giềng Xấu

KẾT ƯỚC ĐỂ ĐỐI PHÓ KẺ LÁNG GIỀNG XẤU

Tể tướng Otto von Bismarck trong những ngày cực thịnh của nước Đức đã đưa ra một nhận định sâu sắc:
” Tất cả các hiệp ước phải đem đến sức mạnh thay vì ràng buộc tay chân” 
Nhật Bản đã sáng suốt nhìn thấy điều này và đã hưởng lợi từ các tranh giành kình chống giữa các đế quốc Pháp Anh Tây ban Nha, Bồ Đào Nha. Các minh ước, thương ước, thỏa ước, hiệp ước chồng chéo càng củng cố vị trí trung lập của Nhật Bản cho đến 1894.
Việt Nam, các vua triều Nguyễn, không biết đến phương châm này của Bismarck, đã đánh mất nhiều cơ hội.
Năm 1804, Hoàng gia Anh cử Sir Roberts làm sứ thần mang phẩm vật và quốc thư dâng vua Gia Long xin thiết lập ngoại giao.
Năm 1831, Hoa Kỳ xin đề cử Shilluber làm tổng lãnh sự tại Huế. Năm sau, phái đoàn của Edmund Robert và Georges Thompson đến Trà Sơn trình quốc thư, hy vọng ký kết một hiệp ước song phương.
Quốc thư không ghi rõ danh hiệu hoàng đế Đại Nam, khiến vua Minh Mạng hạ bút phê: “Bất tất đầu đệ.”, có nghĩa văn thư thiếu chính danh, không cần đệ lên ngự lãm. [Đại Nam Thực lục Chính biên,  theo sử gia Phạm Văn Sơn, Quân dân Việt Nam chống Tây xâm]
Dưới triều Thiệu Trị vào tháng 10-1847, toàn quyền Anh tại Hương Cảng John Davis, cùng hai chiến hạm đến cửa Hàn trình quốc thư của nữ hoàng Victoria muốn lập thương điếm tại Đà Nẵng, đề nghị liên minh chống Pháp hoàng Louis Philippe ở Á châu. Triều đình Huế từ chối không cho John Davis diện kiến vua Thiệu Trị.
Đến triều Tự Đức, nhà Nguyễn đánh mất những cơ hội cuối cùng khi khước từ các điều trần của các trung thần Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Đức Hậu, Nguyễn Điều, Nguyễn Hiệp, Lê Đĩnh, Phan Liêm, Bùi Viện mà ngay từ 1864 các sứ thần này sau khi đi sứ Hương Cảng, Xiêm La, Pháp, Mỹ trở về đã xin mở cửa thông thương và liên hiệp tìm sức mạnh.
Năm 1868, vua Tự Đức khước từ phê duyệt lá sớ của Đinh Văn Điền quê ở huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, xin cải cách huấn luyện binh sĩ, khai mỏ bạc, làm tàu hỏa, bỏ lệnh cấm nghiên cứu binh thư, thăng thưởng đúng đắn và giảm sưu dịch cho lính tráng.
Không đầy sáu năm sau, Francis Garnier hạ thành Hà Nội.
Chính phủ Việt Nam hôm nay đã bắt đầu các minh ước với Ấn Độ và gần nhất với Nhật Bản nhưng hãy còn quá ít, để thực sự xem là đang vận dụng đối sách của Bismarck.
Liên minh với các quốc gia vòng đai Thái Bình dương và tìm thêm nguồn tài trợ từ Israel, Úc châu, Tây Âu và Hoa kỳ để trang bị quân đội phải là quốc sách trong mục tiêu kềm hãm Trung Hoa.
Dân Việt có thể yêu chuộng hòa bình, nhưng nếu các dân tộc khác không yêu chuộng hòa bình, dân Việt sẽ rơi vào thảm cảnh bị khuất phục.
Trong quá khứ, nhà Nguyễn mỗi một lần cầu hòa là một lần cắt đất. Lịch sử đã diễn ra như vậy.
Tương lai Việt nam cũng sẽ tiếp tục diễn ra như vậy, tuy có thể không ở hình thức chiến tranh quy ước, mà bằng xâm lấn kinh tế, chính trị và bằng tước đoạt quyền lợi giao thương.
Quốc sách của Việt Nam hôm nay không thể khác quốc sách của Minh Trị: canh tân đất nước để tạo môi trường thuận lợi cho các hợp tác kinh tế, thương mãi, tài chánh với các quốc gia tân tiến trên thế giới, canh tân quân đội để có đủ uy thế đảm bảo các hiệp ước, hiệp thương được thực thi trọn vẹn. Quân đội sẽ là lá chắn sau cùng sau khi tất cả các phương thức ngoại giao thất bại.
Quân đội trong lịch sử nhân loại là điều kiện sống sót của một dân tộc.

Thưa quý thính giả

Các sách Phúc âm và sách công vụ sứ đồ đều bày tỏ rằng Ma quỷ đã lộng hành trong thời gian Chúa Jesus thi hành chức vụ tại trần gian và những năm đầu của Công nguyên .Các hành động của Satan không lúc nào ngưng cả. Thật thế, trong mỗi thời đại, con cái của Đức Chúa Trời đều bị các lực lượng gian ác chống đối và tấn công . Nhưng có một sự kiện đáng phấn khởi là không một con cái nào của Đức Chúa Trời lại đương đầu với Ma quỷ đơn độc, một mình .

Trong thư tín gởi cho Ti-Mô-Thê, Phao Lô đã nói trước rằng vào thời kỳ cuối cùng, các thần dữ sẽ gia tăng hoạt động, và những ảnh hưởng độc hại của lời dạy dỗ giả dối của nó sẽ lan tràn khắp mọi lãnh vực . Tất cả những điều đó là bằng chứng cho thấy ngày trở lại của Chúa Jêsus rất gần, và sự ứng nghiệm của những lời tiên tri này càng ngày càng rõ ràng .

Làm thế nào để mỗi Cơ Đốc Nhân có thể đắc thắng Satan ?

Đây không phải là một câu hỏi triết lý sa lông , mà là một thực tiễn dựa trên lời của Đức Chúa Trời. Thật đáng khích lệ cho chúng ta khi biết rằng phương pháp của Đức Chúa Trời dùng để chống trả Ma quỷ rất đơn giản. Đó là khi Ở TRONG CHÚA JÊSUS , mỗi Tín Đồ đều có thể đắc thắng luôn luôn trong từng cuộc chiến với những lực lượng gian ác nầy

Satan có quyền, nhưng không có tất cả mọi quyền hành .
Nó khôn ngoan nhưng không có tất cả sự khôn ngoan .
Tuy nhiên, Sa tan có một lực lượng quỷ sứ rất hùng hậu ở dưới quyền , và qua chúng, Satan biết được phần lớn những điều xảy ra trên thế giới nầy .Dù ảnh hưởng nó bao trùm cả thế giới, nhưng nó cũng chỉ là một tạo vật của Đức Chúa Trời .

Để chống lại các lực lượng gian ác dưới quyền điều khiển của Satan, Đức Chúa Trời  có các Thiên sứ đang bảo vệ những kẻ thừa hưởng sự cứu chuộc .Vì thế ta thấy ảnh hưởng trên cuộc chiến thuộc linh không hạn chế trên lực lượng gian ác .

Tác giả Thi Thiên cho biết rằng :”Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đóng trại chung quanh những kẻ kính sợ Đức Chúa Trời và giải cứu họ “ (Thi-thiên 34 : 7)

Bên-ha-đát sai một đạo binh lớn đến Đô than để bắt Êlisê, tôi tớ của Đức Chúa Trời . Đạo binh lớn nầy vây quanh Đô Than trong ban đêm, nên buổi sáng khi đầy tớ Êlisê thức dậy, thấy kẻ thù vây quanh thành bèn thất kinh mất vía. Người đầy tớ vội vàng báo tin cho Êlisê, ông bảo đừng sợ và cầu nguyện với Đức Chúa Trời : “Lạy Chúa, con cầu xin Ngài mở mắt cho đầy tớ con để nó thấy. Và Đức Chúa Trời mở mắt cho người trai trẻ này, anh ta thấy được và kìa, cả núi đầy dẫy ngựa và xe lửa bao bọc chung quanh Ê-li-sê“ (II VUA 6:17).

Đây là một cuộc chiến chủ động, chớ không phải thụ động .
Thật sự nó không thể nào cắn nuốt hết mọi người nó ghét, nhưng nó có thể gạt gẫm họ và làm cho họ trở nên người ngăn trở công việc của Đức Chúa Trời .Chúng ta phải chống cự ngay bằng đức tin, phải bước đi gần gũi với Đức Chúa Trời và phải liên tục gắn liền với lời của Ngài

Chúng ta cần nắm vững lời cảnh cáo trong I Phi-e-rơ 5 :8 -9 ) “HÃY TIẾT ĐỘ VÀ TỈNH THỨC, KẺ THÙ NGHỊCH ANH EM LÀ MA QUỶ , NHƯ SƯ TỬ RỐNG ĐI RÌNH MÒ CHUNG QUANH ANH EM, TÌM KIẾM NGƯỜI NÀO NÓ CÓ THỂ NUỐT ĐƯỢC “.

  1. Satan có khả năng giấu mình .
  2. Satan xuất hiện như là một Thiên sứ của sự sáng
  3. Một trong những chiến thuật nguy hiểm của Satan ấy là trích dẫn Kinh Thánh không đúng chỗ (Mat 4 : 6 ), hay dẫn dắt giải nghĩa Kinh Thánh sai.
  4. Satan thích làm cho con cái Đức Chúa Trời bận rộn với những việc vô nghĩa, đến nỗi họ không còn thì giờ để chú ý những việc thiết yếu

Chúng ta phải nhớ rằng Satan không bao giờ phô bày lực lượng chung quanh chúng ta để chúng ta thấy . Dù tôi chưa phục vụ trong quân đội, nhưng không có bí quyết nào để chiến đấu với kẻ thù sát bên cạnh , vì vậy chúng ta phải thủ thế, phải canh chừng cẩn thận để Satan không thể nào đắc thắng chúng ta được

Hiện nay Satan vẫn còn hành động trên thế giới nầy, có nghĩa là Cơ Đốc Nhân vẫn còn trực diện với một cuộc chiến chống lại tội lỗi và Satan .

Nhờ sự tham gia vào cuộc chiến mà chúng ta học cách trở thành người đắc thắng qua quyền năng của Đấng Christ .Không có cách nào khác để một Tín đồ phát triển cá tính của mình cho bằng cách nầy .

Khi người ấy làm chứng và phục vụ Chúa trong những khả năng khác, thì người ấy đã để dành cho mình những của báu trên trời và mão triều thiên làm phần thưởng, tất cả những điều nầy đẹp lòng Đức Chúa Trời .

Hội Thánh chúng ta nhỏ bé, thật không cân xứng khi đối diện với Satan và đồng bọn của chúng. Chúng ta phải kết hợp với các Hội Thánh bạn, hiệp nhất nhau để thêm nhân lực, thêm tài lực, thêm kế sách, thêm chiếm lược , thêm công tác chứng đạo, phát triển công tác truyền đạo. Hội Thánh nhỏ mà đứng lẻ loi là mắc kế của Sa tan

Bảy Hội Thánh mà Chúa gởi thư trong sách Khải huyền ngày nay không còn vì họ không biết kết hợp trước kẻ thù. Chúa dẹp bỏ và mở Hội Thánh tại nơi khác.

Hội Thánh có lâu đời không quan trọng với Chúa. Cách thờ phuợng, nếp sinh hoạt và công tác truyền bá Phúc âm của Hội Thánh mới là điều Chúa quan tâm.
Các Hội Thánh cùng địa phương hãy kết hợp nhau để mau chiến thắng Satan.

Thưa quý thính giả
Quốc sách của Việt Nam hôm nay không thể khác quốc sách của Minh Trị: canh tân đất nước để có thể áp đặt sự hiện diện quốc gia trước đối phương và canh tân quân đội để đảm bảo cho sự hiện diện này một uy thế, cũng để có một lá chắn sau cùng sau khi tất cả các phương thức ngoại giao thất bại.
Hội Thánh phải là gồm những tinh binh. Sinh hoạt của Hội Thánh không thể nào thụ động, thu mình vì cuộc chiếm với kẻ thù Satan không bao giờ ngưng nghỉ. Phải biết kết hợp với nhau trước kẻ thù, đổi mới luôn luôn để thành vòng đai lá chắn hữu hiệu
Nếu quân đội trong lịch sử nhân loại luôn là điều kiện sống sót của một dân tộc thì nếu mỗi tín hữu đều phải là những ngọn được thắp sáng. Như vậy làm sao Satan dám bén mãng đến gần mà rình mò chúng ta.

Phát thanh – CĐVP Sept 20, 2015